foto.PNG
button.png
button (1).png
button (27).png
button (22).png
button (18).png
button (19).png
button (17).png
button (16).png
button (15).png
button (14).png
button (8).png
button (7).png
button (6).png
button (9).png
button (3).png
button (2).png


Binární Praktikum

NOVÉ DÍLY
18.10.2015

 

doc2.png
skrillx.png

Odprodej opcí, představuje velmi zajímavou možnost jak minimalizovat své ztráty při investování. Tuto funkci samozřejmě TopOption i většina dalších seriózních brokerů umožňuje. Mnozí ze začínajících obchodníků o této možnosti však ani nevědí. A pokud o této funkci mají povědomí, nevědí, kde ji hledat.  Pojďme se nyní společně podívat, jaké částky můžeme obdržet při odprodeji opce. Funkci odprodeje opce nalezneme v záložce PRO OPTION, kde vidíme pod grafem všechny otevřené opce, zároveň je u nich ikonka SELL (ne u všech měnových párů a akcií, např. u GBP/JPY se odprodeje nezobrazují). Pokud je ikonka aktivní, je výraznější a umožňuje nám po kliknutí zjistit, za jakou cenu nám TopOption opci odkoupí. Poté se můžeme rozhodnout, jestli nabízenou cenu přijmeme nebo ne. Do 2 s pokud nepotvrdíme odprodej, nabídka zmizí a je možné ji vyvolat opětným kliknutím na ikonku. Odprodej opce je aktivní vždy do konce času, který zároveň určuje konec investice na danou opci. Obvykle tedy u 30-ti minutových opcí můžeme odprodávat do 5-ti minut před koncem expirace opce, u hodinových do 10-ti minut před koncem expirace. Poté je již ikonka neaktivní a nelze již nic na investici změnit.
Odprodej opce

Odprodej opce

princip odprodeje binární opce u TopOption

Kdy se nám hodí tato funkce?

Především v momentech, kdy trh provede něco neočekávaného. Můžeme mít otevřenou investici, která cenově vychází, ale zaregistrujeme silný support, resistenci, odraz od pivot úrovně, dvojitý vrchol dno apod. Můžeme tak opci, která naznačuje špatný cenový vývoj odprodat s malou ztrátou, případně i s mírným ziskem. Vždy záleží o kolik pipů se aktuální cena liší od vstupní ceny a také záleží na době, kdy odprodáváme opci. Z provedené statistiky je zřejmé, že nejen rozdíl v pipech mezi vstupní cenou a aktuální cenou má vliv na hodnotu. Pokud se blíží doba konce odprodeje opce, můžeme i na o kousek menších cenových rozdílech získat lepší cenu než na vyšších cenových rozdílech před minutou apod.. To přehledně dokumentuje obrázek níže. Všimněte si, jak se s časovým vývojem opce mění i výše odprodejové ceny. Pro všechny odprodeje obecně platí hranice +20 a -20 pips. U hraniční hodnoty -20 pips pod (při investováno na CALL)/nad (při investováno na PUT) naší investicí se dostáváme až k nulové odprodejové ceně za naši opci a naopak u hraniční hodnoty +20 pips nad (při investováno na CALL) /pod (investováno na PUT) naší investicí, se dostáváme na plnou cenu odpovídající naší vstupní investci. Samozřejmě další vetší hodnota nad 20 pips ve směru naší investice nám umožňuje odprodat opci za vyšší cenu než byla vstupní investice. Naopak hluboký pokles pod 20 pips nám nepřinese již žádnou zbytkovou cenu.
Odprodej 1

Odprodej 1

odprodej binární opce USD/CAD
Odprodej 2

Odprodej 2

odprodej binární opce USD/JPY

Další situace, kdy je možné odprodej opce využít mohou vycházet z následujícího chování ceny. Uvedeme příklad. Cena poroste nahoru a my investujeme tedy logicky na CALL, vycházeli jsme např. ze silného odrazu na Fibonacciho linii 61,8. Při pohybu ceny směrem nahoru dochází u linie 100 k vytvoření silné resistance. Poznáme to tak, že se nám např. vytvoří rostoucí svíce s malým tělem a dlouhým knotem směrem nahoru a indikátor S/R vyznačí též resistance. V této situaci máme na výběr více možnosti:

První možnost spočívá v odprodání opce. S ohledem na rozdíl vůči hodnotě ceny při vstupu do investice, můžeme získat zpět i o něco větší částku, než byla naše investovaná. Např. při vkladu 20 USD získáme zpět 22 USD viz. testované odprodeje na obrázcích.

Druhá možnost spočívá v dalším sledování ceny a čekání na to, že dojde k zpětné korekci např. od linie 78,6 a cena opět poroste. V tomto případě můžete při nepříznivém vývoji ceny odprodat opci až na této linii se ztrátou např. jen 4 USD. Při investici 20 USD, nám bude vráceno 16 USD.

Třetí možnost můžeme aplikovat v situaci, kdy se rozhodneme s opcí něco dělat, až se cena dostane zpět na výchozí úroveň, při které jsme investovali. Případně pod tuto úroven mirně klesne. Zde můžeme dosáhnout návratnosti při včasném odprodání klidně i 50%. Např. při investici 20 USD je to 10 USD.

Vždy je však potřeba mít na paměti jaký musíme splňovat cenový rozdíl, abychom za naši opci ještě vůbec něco dostali. Čekat zbytečně dlouho na to, až se cena, která se např. vydala až k lini 38,2 znovu obrátí, může být kontraproduktivní a v konečném odprodeji nám nemusí přinést nic a můžeme dopadnout stejně, jako kdybychom nechali ztrátovou investici doběhnout až do konce.

Odprodej 3

Odprodej 3

odprodej binární opce EUR/USD
Odprodej 4

Odprodej 4

odprodej binární opce AUD/USD

Všechny tyto úvahy je dobré podpořit sledováním historie ceny na trhu a hledání periodických situací v jejím chování. Pokud např. vidíme, že v minulosti se cena již při odrazu směrem dolů nerada zastavuje na některé z fibonacciho úrovní, kde by utvořila zpětnou korekci směrem nahoru, nemá cenu čekat na obrat, který nemusí vůbec přijít, pokud se naše cena začíná silněji vydávat dolů od původně dobře nastartovaného růstového směru.

Stejně tak v situacích, kdy se rozhodneme investovat v době, kdy trh váhá a směr ceny není jednoznačný a poté se cena vydá prudčeji opačným směrem než jsem čekali, je dobré využít odprodeje a investici tak alespoň částečně zachránit. Např. investici 20 USD odprodáme za 8 USD.

Uveďme jednoduchý příklad potřebné úspěšnosti při obchodování, pokud budeme využívat i odprodej. Zjistíme, že abychom byli v zisku stačí nám úspěšnost pouze např. 50%.   Při výpočtu uvažujeme konstantní částku odprodeje 30% z ceny opce. Investice budou vždy po 20 USD, tedy návrat při odprodeji 6 USD.

Při úspěšnosti 50% z 10 obchodů bez odprodeje máme při 80% zhodnocení: (5x16)-(5x20)=20 USD USD ztrátuPokud zapojíme odprodeje a podaří se nám 5 neúspěšných investic odprodat s 30% návratností, dostáváme se k číslu: (5x16)-(5x14)= 10 USD zisk. Pokud se nám podaří odprodat alespoň 3 obchody z 5-ti neúspěšných máme ztrátu pouhé 2 USD. Tedy 10x nižší než v případě, kdy odprodeje nevyužijeme. Pokud tyto výpočty nasadíme na větší hodnoty, dostáváme se již k poměrně výrazné úspoře při neúspěšných investicích. Při rozumném odprodeji nám stačí např. i pouze 40% úspěšnost při obchodování. Uveďme si příklad. Z 10 investic budou 4 vítězné a z toho 6 včasných odprodejů při návratnosti 50% tedy 10 USD z každé neúspěšné investice. To nám vychází při 80% zhodnocení: (4x16)-(6x10)=4 USD zisk i při úspěšnosti investic pouhých 40%. Je tedy dobré podobně jako na Forexu, kde využíváme stoploss úrovně, dobře vyhodnotit riziko investice a provádět takovýto management řízení rizika. 

Z dlouhodobějšího hlediska může být ziskový tedy i obchodník, který sice nedostahuje takto velké úspěšnosti při investování, ale je schopný včasně vyhodnotit rizika investice a včasným odprodejem eliminuje jinak mnohem větší ztráty. Situace je dobře srovnatelná i u ziskového obchodníka např. s úspěšnosti 60%. Při obdobných parametrech jako výše, tedy 10 investic po 20 USD (80% zhodnocení), dostáváme bez odprodejů 16 USD zisk. S využitím odprodejů s návratností 30% dosáhneme zisk: (6x16)-(4x14)=40 USD, tedy 2,5x vyšší než bez odprodejů.

Z výše uvedeného tedy plyne, že i u binárních opcí je možné řídit míru rizika při investování. V situacích, kdy se cena na trhu evidentně začína obracet proti naši investici, či v úplně špatně odhadnutém směru vývoje ceny, můžeme zatáhnout za záchrannou brzdu a někdy i ze ziskem odprodat opci. Je velký rozdíl v situaci, kdy odprodáme opci ještě v době, kdy se nachází v zisku než kdybychom nepříznivý vývoj ceny nepodchytnuli včas a nechali opci doběhnout až do expiračního času se ztrátou.. Zajímavé jsou také situace, kdy se např. cena prudčeji vydá opačným směrem než je naše investice a např. tedy klesá, ale v průběhu opce postupně od dosaženého dna povyroste směrem opět do pásma, kdy je možné realizovat odprodej s nějakým ziskem. Pokud vidíme, že cena již nemá takovou sílu povyrůst až nad naši vstupní cenu a zřejmě došlo jen k její krátkodobější korekci, která zahájí další její sestup, využijeme této situace a odprodáme opci. Můžeme tak zachránit nejeden neúspěšný obchod. Je dobré si předem stanovit hranice od vstupní ceny investice, při kterých je možné realizovat zisk odprodejem opce, třeba i zakreslením vodorovné linky do Meta Traderu. Hranice si stanovíme jak pro pokles, tak i pro růst. Vidíme tak přehledně, v jakém pásmu se cena pohybuje a jestli jsme schopni přípádným odprodejem něco získat.REKLAMAKontakty:
cztrader.nolimit@seznam.cz

facebook: CZTRADERBINARY

CZTRADER

CZTRADER

Obchodní skupina, diskutujeme, chatujeme, sdílíme online zkušenosti.
Diskusní fórum

Diskusní fórum

Máte otázky, nevíte si rady, zeptejte se obchodníků na radu!
Źivé chaty

Źivé chaty

Informace o právě probíhajícím chatu naleznete vždy v naší obchodní skupině

RECENZE BROKERŮ


TOP PLATFORMY

V8Options

V8Options

Recenze brokera na binární opce V8Options
BinaryTilt

BinaryTilt

Recenze broker nová Zéland
STOCKPAIR

STOCKPAIR

Recenze brokera na binární opce Stockpair

OSTATNI PLATFORMY

TOPOPTION CZ

TOPOPTION CZ

Recenze brokera TopOption, broker s češtinou

Jsou tyto stránky pro Vás přínosné?

Ano, velmi dobré (2649 | 77%)
Ne, nejsou (125 | 4%)
Nevím (67 | 2%)
Skrill

Skrill

založení internetové peněženky zdarma
Registrace

Registrace

binární opce požádejte o materiály ke studiu

Veškeré obchodní značky, které jsou na tomto webu uvedeny, neslouží k poskytnutí finanční služby z naší strany. Nejsme obchodní zástupci těchto značek a jedná se pouze o uvedení zdroje informací, kde se lze o těchto obchodních značkách dozvědět více.
Obchodování na finančních trzích je vysoce rizikové a pokud se rozhodnete jako potencionální klienti využít služeb uvedených obchodních značek, důrazně si přečtěte podmíny a rizika, která Vám mohou hrozit během obchodování.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one