foto.PNG
button.png
button (1).png
button (27).png
button (22).png
button (18).png
button (19).png
button (17).png
button (16).png
button (15).png
button (14).png
button (8).png
button (7).png
button (6).png
button (9).png
button (3).png
button (2).png


Binární Praktikum

NOVÉ DÍLY
18.10.2015

 

doc2.png
skrillx.png

Žádný učený z nebe nespadnul. Ano, to je pravda, ale díky binárním opcím máme k dispozici "pouze" dvě možnosti, které zvolit, abychom byli v zisku. Buď zvolíme CALL nebo PUT. Odhadujeme tak jestli dané podkladové aktivum (komodita, měnový pár) poroste v daném časovém okamžiku (60s, 5 minut, 30 minut, 1 hodina apod.) nebo naopak bude klesat. Pravděpodobnost, že zvolíme správný směr, můžeme několikanásobně zvýšit tím, že porozumíme vývoji sledovaného trhu. Existuje mnoho různých strategií, které lze použít při binárním obchodování, některé z nich jsou přímo určené/ideální pro začátečníky, zatímco jiné jsou složitější a vhodnější pro zkušené investory. Některé z nich si představíme, žádná Vám však nezaručí 100% úspěch, klíčem k úspěchu jste pouze Vy a Vaše šikovnost. Cílem této sekce není pouze představit jednotlivé strategie, ale vzájemně je propojit s technickou analýzou trhu a naučit se je používat.
Hlavní otázkou, ještě než se dostaneme k jednotlivým strategiím, zůstává: "Kolik je možné si vydělat jednou správnou investicí v binárních opcích?" Procenta zhodnocení se u jednotlivých typů opcí liší. V souhrnu se však jedná o zhodnocení jedné investice od 60% do 85%. Naproti tomu nynější úroky v bance na spořících účtech, které se pohybují rámcově maximálně v jednotkách procent (aktuálně od 0,5 do 2%), vypadají ve srovnání s tímto zhodnocením směšně. A to si ještě větší část, kterou banka vydělá pomocí Vašich peněz samozřejmě nechá!

Binární opce

Binární opce

Metoda Odhadu
 


SHRNUTÍ TYPŮ BINÁRNÍCH OPCÍ:
 • výše popsaná klasická opce High/Low (spekulujeme na pokles či růst ve stanoveném čase, po expiraci opce zjistíme jestli jsme v zisku nebo ne)
 • Touch/No Touch opce (u této opce stanovíme hranici "úroveň její ceny", vsázíme buď Touch- tzn. cena opce se této hranice během sledovaného času dotkne a nebo No Touch - tzn., že se cena opce naší stanovené hranice před vypršením opce nedotkne, rozdíl oproti klasické opci je v tom, že se výhru nebo prohru můžete dozvědět již během průběhu opce)
 • Boundary opce (stanoví se cenové hranice/úrovně, nad/pod které opce buď neklesne a nebo naopak klesne, na obě varianty lze vsadit)
 • 60 Sekundové opce (Spekulujete, zda cena bude níž nebo výš ve chvíli vypršení opce. Ta chvíle přijde vždy za následujících 60 sekund od zadání obchodu. Během jedné minuty můžete zhodnotit svoji investici typicky o 70 %)

Co se stane, když akcie jde špatným směrem?
Doporučuji zvolit si u každého obchodu možnost refundace/safety (pojistka), pokud to samozřejmě lze. U TopOption se setkáme s návratností při neúspěšném obchodu v rozsahu od 0% do 10%. V případě prohraného obchodu se nám tedy vrací 10% sázky, tedy neprohrajeme celý vklad. Dobří BROKEŘI jako je TopOption umožňují posunout obchod o jistý časový úsek od původně zvoleného konce a obchodník má tak možnost eliminovat částečně blížící se neúspěch. Teď si představte, že místo 10$ vsadíte 100$. Pak Máte minimálně zisk 80$ tedy 1600Kč!
 


STRATEGIE PRO BINÁRNÍ OPCE


Strategie pro binární opce jsme si dovolili rozdělit do dvou hlavních skupin. První skupina představuje strategie založené na kombinaci cenových ukazatelů. Většinou jsou na webech s binárními opcemi uváděny jen v základním popisu. I pro tyto strategie je však velmi dobré společně využívat technické ukazatele trhu. Druhá skupina strategií představuje využití formace svíčkových vzorů a technických indikátorů trhu, bez ohledu na to, jaká je aktuální cena opce. Obě dvě varianty mají něco do sebe, ale ani jedna se neobejde bez té druhé.

Nyní si uvedeme zajímavé varianty z první skupiny. Těmto dominuje především strategie nazvaná „Hedging“, nebo-li hezky česky zvaná pojistka či zajištění. Princip této varianty uvádíme v jejím základním znění a zároveň jsme si dovolili přidat i naši modifikaci, kterou není špatné využít jako doplňkovou strategii k obchodování založené na technické analýze trhu.

Hedging STRATEGIE (zajištění vkladů) - originální verze
Strategie je prostá, ale může Vám pomoci do začátku, kdy se snažíte pochopit vývoj grafů a hledat opakující se situace. Nejde Vám tak spíše o zisk, ale jen o studium grafů v reálném provozu. Strategie zajištění je vnímána jako konzervativní forma obchodování, a přestože snižuje riziko, také snižuje potenciální návratnost investice .Základní myšlenkou strategie zajištění vkladů je, že investor má dva protilehlé směry na obchodu současně. To znamená, že obě stejné opce jsou použity současně, ale u jedné je zvolena možnost CALL a u druhé PUT, tak snižujeme riziko prohry a přijití o všechny vklady. Můžeme tak vložit stejnou částku na obě strany a v případě, že nastane nejhorší varianta nepříjdeme o celou sázku, ale o pouhý její zlomek. V budoucnu pak můžeme tuto metodu kombinovat tak, že např. na volbu PUT (u které v dané chvíli vidíme větší pravděpodobnost, že nastane) vsadíme o něco větší částku např. 20$ a na volbu CALL (u které v dané chvíli vidíme menší pravděpodobnost, že nastane) vsadíme např. 15$.
 
Podívejte se teď na jednoduchý výpočet a srovnání při zhodnocení opce 80%:
 • pokud vsadím pouze jen na jednu volbu např. 20$ na PUT a ta nevyjde, ztrácím celou vsazenou částku 20$
 • pokud vsadím pouze jen na jednu volbu např. 20$ na PUT a ta vyjde, získám celou vsazenou částku 20$ + 80% navrch, to je 16$, celkem tedy mám 36$
 • pokud použijeme popsanou metodu výše, v případě úspěchu pravděpodobnější volby získám 36$ a ztratím 15$, celkem jsem tedy v zisku pouze 1$, neboť 36$ - 20$ (původně vsazených) - 15$ (vsazených a prohraných) = 1$ 
 • pokud použijeme popsanou metodu výše, v případě úspěchu méně pravděpodobnější volby získám 27$ a ztratím 20$, celkem jsem tedy ve ztrátě, ale pouze 8$, neboť 27$ - 15$ (původně vsazených) - 20$ (vsazených a prohraných) = - 8$

Je tedy jasné, že pokud vsadím na obě volby stejnou částku, dostanu se maximálně do ztráty, která představuje méně něž polovinu vsazené částky. Zároveň čím menší rozdíl bude mezi vsazenými částkami, tím menší bude prohra/ztráta v případě úspěchu méně pravděpodobné volby, zároveň však ztrácíme malou částku i při ziskovém obchodu. Tato metoda je tedy dobrá i pro velmi nestabilní opce, které mají kolísavý trend. Navíc u některých opcí je k dispozici i možnost zvolit tzv. refundaci (pojistku), kdy se nám při neúspěšném obchodu vrací jisté procento z vsazené částky zpět na účet (obvykle 10%). Tímto jsou naše případné ztráty ještě více minimalizovány.
Hedging STRATEGIE (zajištění vkladů) - naše verze
Výše uvedená strategie vychází z toho, že na stejnou opci vsadíme ve stejném čase. My ovšem vsadíme na stejné opce v rozdílném čase podle dodatečného vývoje opce. Strategii tak lze použít v případě, pokud vidíme, že vývoj opce má tendenci jít správným (naším odhadovaným) směrem. Možnost, kdy strategii použít, ukážeme na následujícím příkladě:

Krok 1: koupím opci (měnový pár) EUR / USD na hodnotě 1,3500 (volba CALL, volím růst) za 100 dolarů (tj. moje vsazená částka). Opce má expirační dobu 60 minut tedy 1 hodinu, výplata při úspěšném obchodu je 80%, refundace 10% (návrat z vsazené částky při neúspěšném obchodu). Po 15 minutách vidím, že opce se skutečně vydává zvoleným směrem a dosahuje v tomto čase hodnoty 1,3520 ( 20 bodů růst v prvních 15 minutách ) . V této dané situaci, mohu použít naši strategii.

Krok 2: koupím si další tu stejnou opci tedy měnový pár EUR / USD v tomto případě za aktuální hodnotou 1,3520 ovšem volím opačnou volbu (volba PUT, volím pokles). Toto se může zdát nelogické, ale za chvíli uvidíte, že to má smysl. Ano toto lze, neboť uzavírací čas pro hodinové opce je 15 minut před jejich vypršením, tzn. celých 45 minut od jejího začátku mohu spekulovat na její pokles či růst.

K dispozici jsou tři možnosti jak může obchod po expiraci opce dopadnout:
 1. Uzavírací cena je vyšší než 1,3520 - > První naše volba CALL je zisková, druhá volba PUT je ztrátová. Celkové investice 200$ a celková výplata 190$ (180$ z vítězné volby a 10$  refundace při neúspěchu druhé opce). Výsledek: ztráta pouhých 10$.
 2. Uzavírací cena se pohybuje mezi 1,3500 a 1,3520 - > obě zvolené možnosti jsou ziskové. Celková investice je stále 200$  a celková výhra je 360$. Výsledek: zisk ve výši 160$. 
 3. Uzavírací cena je nižší než 1,3500 - >první volba CALL je ztrátová, zisková je druhá volba PUT. Výsledek je stejný jako v prvním případě: ztráta 10$.
Jak můžete vidět z výše uvedeného příkladu, pomocí této základní strategie, můžete využít dobrého startu opce a riskovat pouze zanedbatelnou částku s velkou šancí na výhru. V této konkrétní situaci, riskujete ztrátu 10$ s cílem vyhrát 160$, tedy 160% z vsazené částky.
Reversal STRATEGIE (metoda zvratu)
Tato strategie vychází již z jistě zkušenosti obchodníka. Nekdy se stává, že některá opce má tendenci růst nebo klesat v takové míře, která není obvyklá. To ovšem musí obchodník posoudit již na základě svých předchozích pozorování. Prudký vzestup či pokles můžeme tak využít ke svému zisku. Jednoduše u takové opce volíme volbu CALL pokud vidíme prudký pokles a nebo volíme PUT, pokud vidíme prudký vzrůst. Ano, je to přesně opačná volba, proti aktuálnímu vývoji opce. Smyslem strategie je, že předpokládáme brzký návrat opce k původním běžné ceně. Toto se obvykle stává a proto je tato strategie v takovém případě jasná volba. Tato strategie je dále více rozvedena na základě našich pozorování v naší používané strategii. Doporučujeme při této strategii používat ekonomický kalendář např. zde je TopOption ekonomický kalendář.
Trading with Trends (obchodování s trendem)
Tato strategie již souvisí se znalostmi aktuální ceny opce a jejího aktuálního vývoje. K tomuto je zapotřebí využít i technickou a fundamentální analýzu popsanou v DENÍKU BINÁRNÍKA. Jedná se tedy o strategii, kdy vysledujeme trend ceny, který jde nahoru nebo dolů. Tento sledujeme v daném čase. Pokud víme, že se tato situace opakuje a tento trend je pro danou opci klesající/stoupající do určité ceny a poté obrátí svůj směr, víme, kdy nastane jeho předpokládaný obrat a to v momentě, kdy dosáhné své minimální/maximální ceny. Můžeme tak následně správnou volbou realizovat zisk.
Binární Opce

Binární Opce

Vpravo je ukázka Hedging strategie
Mnoho začínajících obchodníků se snaží najít jednoduchý ukazatel, který by jim pomohl rychle se rozhodnout při investování částky na zvolený směr, kterým se sledovaná binární opce vydá (nahoru =>trh roste, dolů=>trh klesá). Není tak náhodou, že mnoho obchodníků se upne k ukazateli, který se vyskytuje hned vedle sledovaného obchodního grafu, zpravidla na levé straně. Jedná se o aktuální volbu ostatních obchodníků, kteří také danou binární opci obchodují. Na internetu najdeme mnoho strategií  na binární opce právě založených na sledování tohoto ukazatele. Jedna strategie tvrdí, že je nutné investovat vždy na opačnou volbu, tzn. na ten směr trhu, které zvolilo menší procento obchodníků. Naopak druhá strategie tvrdí, že nejlepší investicí je ten směr trhu, který volí většina obchodníků. Pro tyto domněnky je zároveň vyžadováno sledovat vývoj grafu a doslova „od oka“ určit jestli jde  o rostoucí  či klesající trend.

V tomto případě je ovšem nutné si uvědomit, že blížící se obrat trhu či iniciovanou změnu trendu není možné rozpoznat pouze dle volby obchodníků či pohledem na křivku obchodního grafu. Ukazatel volby traderů (obchodníků) však hned nezatracujme. Jako doplňkový indikátor jej při svém rozhodování pro danou investici či orientaci na trhu můžeme použít. Více ukažeme dále.

 


Rozeznávání trendůKaždý začínající obchodník a vlastně i každý pokročilý obchodník se během své celé obchodní kariéry neustále zdokonaluje v rozeznávání trendů na trhu. Cílem správného rozeznání trendů je vybrat takový čas na trhu, kdy naše investice nebude zmařena tím, že dojde k tzv. zvýšené „snížené“ volatilitě na trhu. O co v principu jde? Jde o to, že trh se nám sice pohybuje do stran, což je důležitá vlastnost pro obchodování na základě trendu, bohužel tyto cenové „výkyvy“ jsou oproti trhu s dostatečnou volatilitou velmi málé a dosahují vysoké frekvence oscilace (kmitání) kolem pomyslného aktuálního cenového středu trhu. Jak se proti této situaci bránit? Jednoduše, pokud taková situace na trhu nastane, okamžitě si volíme na své investování jiný trh. S největší pravděpodobností by jsme spíše více peněz proinvestovali než vydělali.

Dostatečná volatilita souvisí také s výběrem trhu. Pokud si např. vybereme velmi často obchodovaný trh s ropou, zjistíme se cenový rozptyl dosahuje mnohem vyšších hodnot, než např. u trhu s bavlnou. V tomto případě je poměr rozptylu např. 3000$ /500$. Nerozlišujeme tedy jen volatilitu z hlediska maximálního cenového rozptylu trhu, ale také z pohledu rychlosti cenových změn na trhu. Onen zmíněný trh s ropou má dozajista vyšší rychlost cenových změn během dne než trh s bavlnou. Pro novačka v obchodním světe tak bude mnohem zajímavější  zvolit trh s vyšším cenovým rozptylem, ale zároveň s pomalejšími změnami a to ve smyslu, že pokud budu např. sledovat vývoj opce hodinu a trh bude mít tendenci výrazně růst, nedojde v následující hodině zase k prudkému poklesu ceny. Z tohoto pohledu je tedy pro začátek výhodnější obchodovat např. méně časté měnové páry resp. dvojice, kde nefigurují obě známe měny např. JPY/CHF. Srovnání ve stejném obchodovacím čase můžete vidět s velmi často obchodovaným měnovým párem EUR/USD. Porovnáte- li volatilitu obou zmíněných trhů zřetelně vidíte, že trh JPY/CHF také mění znatelně svůj směr (trend), ale k opačným cenovým změnám na trhu nedochází v tak častých intervalech.

Nyní si ukážeme varianty trhu s dostatečnou volatilitou a to jak pro případ cenového růstu na trhu, tak i pro případ, kdy cena na trhu naopak klesá.

 


ROSTOUCÍ TREND

Pokud akcie roste, je třeba toho využít! Pokud vidíte stabilní růst, který nekolísá, vsaďte jednoznačně na růst (tlačítko call). Díky tomu, že můžete investovat i v délce jedné minuty, je zde malá pravděpodobnost, že akcie začne klesat. Většinou se však jedná o kolísavý trend vývoje opce, hlavně při sledování opcí v delším časovém úseku a proto je nutné změnit strategii na následující, který využívá poznatky i z výše uvedených strategií:

Dodržujeme tedy tyto dvě pravidla, která statisticky zvyšují pravděpodobnost ziskového obchodu:

 • vyhledáme akcii (opci), která ve sledovaném čase má svoji hodnotu výrazně vyšší než v předchozím čase. Srovnáváme delší časový usek např. 1 hodinu. Podívejte se na typický "průběh" trhu na obrázcích dole.
 • vyhledáme ve svíčkovém grafu typický tvar svíce pro obrat tzv. PIN BAR (ve formě hammer, inverted hammer, doji viz dále). Výše zmiňovaný ukazatel trader's choice nebo-li volba obchodníků je možné doplňkově využít pro orientaci na trhu. Pokud vyhledáme v grafu vhodný tvar svíce PIN BAR pro obrat trhu, obvykle má tato svíce dlouhý knot na jednu stranu. Jedná se o směr trhu, kde nakupující či prodávající již nemají dostatečnou převahu a nejsou schopni trh nadále udržet v růstu či poklesu. Může se nám tak částečně potvrdit náš správně detekovaný PIN BAR a to pokud dlouhý knot této svíce koresponduje se směrem, který ukazuje právě trader's choice. Princip je jednoduchý mnoho nezkušených obchodníků na trhu a těch je vždy většina, reaguje na krátkodobý výkyv trhu např. směrem dolů zběsilým prodejem nakoupených opcí. A to se vždy projeví dlouhým knotem na svící, trh se po krátké době stabilizuje a opět začne růst a takto vlastně vzniká svíce pro obrat trhu PIN BAR. Zároveň sledujte aktuální zprávy v ekonomické kalendáři, které obyčejně na takové velké výkyvy upozorňují.
Metoda odhadu

Metoda odhadu

rostoucí trend
Rostoucí trend

Rostoucí trend

ukázka trhu s rostoucím trendem v Topoption
K tomu, abychom se utvrdili ve správnosti našeho rozhodnutí, je možné využít strategii na základě Fibonnaciho indikátorů. Ve video sekci je v díle číslo 6 (cca od 7 min.) popsána práce s analyzačním obchodním nástrojem Meta Trader, kde je zobrazení Fibonnaciho indikátorů ukázáno (jedná se o položku „fibonacci retracement“, 6. díl cca od 27 min.). Jedná se o velmi jednoduchý a funkční obchodní přístup, který je ve velké míře používaný mnoha profesionálními obchodníky. Základem této strategie je zobrazení tzv. Fibonnanciho úrovní zpětných pohybů. Tyto poté vytváří supporty a resistance, kde očekáváme, že se bude trh otáčet. Jde tedy o další ze strategií, využívající samotné cenové grafy, kterou je dobré doplnit o svíčkový reverzní pattern Pin Bar (6. Díl cca od 9 min). Popis jednotlivých svíčkových patternů vzorů naleznete v 5. díle v sekci DENÍK BINÁRNÍKA.
 
Tato strategie se výborně hodí pro naše případy, které obchodujeme. Hledáme tedy v grafu ty případy (trendy), kdy dochází k výraznému růstu opce oproti předchozímu období. Čekáme do té doby, než se opce tzv. vyčerpá a začne se krátkodobě pohybovat směrem dolů tzv. boční pohyb. Poté použijeme nástroj fibonacci retracement a aplikujeme jej na minimum a maximum tohoto trendového pohybu. Tímto dostaneme fibonacciho úrovně 0; 38,2; 50; 61,8 a 100 %. Potom budeme čekat, až se trh k těmto úrovním přiblíží a začne se na nich otáčet (přesně tak jak popisuje strategie výše, předpokládáme, že opce se navrátí k původní rostoucí tendenci). Samozřejmě, jako u všech strategií, založených na obchodování supportů a resistancí, i v tomto případě chceme vidět nějaké potvrzení, že se trh opravdu otáčí a plánuje pokračovat ve směru předchozího trendu. K tomuto účelu nám velmi dobře poslouží, tady již mnohokrát zmíněný Pin Bar, který je velmi spolehlivým svíčkovým reverzním patternem. Podívejte se na ilustrační obrázek, opravdu tvar patternu (vzoru) připomíná jednotlivé svíčky (dlouhá tenká čára je knot svíčky, tučně je vyznačena samotné tělo svíčky). Barevné rozlišení červená (PUT) vs. zelená (CALL) indikuje buď pokles opce (PUT) nebo růst opce(CALL). Pravidla pro správně vytvořený PIN BAR, který nám doopravdy indikuje, že se trh otáčí, jsou následující:
 • otevření i uzavření svíčky musí proběhnout "uvnitř" předchozí svíčky
 • samotný pin bar musí mít "dlouhý knot" (vlastní tělo svíčky musí být dostatečně dlouhé) a musí  "vyčnívat" nad okolní svíčky
 • ideální pin bar se uzavře blízko minima/maxima předcházející svíčky

Podmínky pro nákup CALL opce (bude růst)
 • trh trenduje směrem vzhůru a vyčerpá se.
 • trh vytváří zpětný pohyb proti předchozímu trendu a zastavuje se na jedné z fibonacciho úrovní (38,2; 50; 61,8; 100)
 • trh na této úrovni vytváří Pin Bar nebo podobnou svíčku s velkým knotem a malým tělem.
 • nakupujeme CALL opci na OPEN následující svíce.
Fibonacciho

Fibonacciho

Fibonacciho analýa pro trend růstu


TREND POKLESU
Stejně jako můžeme vsadit na růst akcie, můžeme vsadit i na její pokles. Pokud vidíte, že se akcie výrazně propadá, bývá to většinou na konci dne, zkuste zaspekulovat na její pokles (tlačítko put). Platí zde stejné pravidlo jako u spekulace na růst, akorát změníte směr. Při kolísavém vývoji opce dodržujeme následující:
 

Dodržujeme tedy tyto dvě pravidla, která ukazují statisticky největší pravděpodobnost úspěchu:

 • vyhledáme akcii (opci), která ve sledovaném čase má svoji hodnotu výrazně nižší než v předchozím čase. Srovnáváme delší časový usek např. 1 hodinu. Podívejte se na typický "průběh" trhu na obrázcích dole.
 • vyhledáme ve svíčkovém grafu typický tvar svíce pro obrat tzv. PIN BAR (ve formě hammer, inverted hammer, doji viz dále). Výše zmiňovaný ukazatel trader's choice nebo-li volba obchodníků je možné doplňkově využít pro orientaci na trhu. Pokud vyhledáme v grafu vhodný tvar svíce PIN BAR pro obrat trhu, obvykle má tato svíce dlouhý knot na jednu stranu. Jedná se o směr trhu, kde nakupující či prodávající již nemají dostatečnou převahu a nejsou schopni trh nadále udržet v růstu či poklesu. Může se nám tak částečně potvrdit náš správně detekovaný PIN BAR a to pokud dlouhý knot této svíce koresponduje se směrem, který ukazuje právě trader's choice. Princip je jednoduchý mnoho nezkušených obchodníků na trhu a těch je vždy většina, reaguje na krátkodobý výkyv trhu např. směrem nahoru zběsilým prodejem nakoupených opcí. A to se vždy projeví dlouhým knotem na svící, trh se po krátké době stabilizuje a opět začne klesat a takto vlastně vzniká svíce pro obrat trhu PIN BAR. Zároveň sledujte aktuální zprávy v ekonomické kalendáři, které obyčejně na takové velké výkyvy upozorňují.
binární graf

binární graf

klesající trend
Stejně jako pro trend růstu lze použít strategii založenou na Fibonacciho indikátorech i pro trend poklesu.

Podmínky pro nákup PUT opce (bude klesat)
 • trh trenduje směrem dolů a vyčerpá se.
 • trh vytváří zpětný pohyb proti předchozímu trendu a zastavuje se na jedné z fibonacciho úrovní (23,6; 38,2; 50; 61,8)
 • trh na této úrovni vytváří Pin Bar nebo podobnou svíčku s velkým knotem a malým tělem.
 • nakupujeme PUT opci na OPEN následující svíce.
Fibonnaciho

Fibonnaciho

Určení trendu poklesu
Strategii je vhodné obchodovat na 15 minutovém grafu (tzn. 1 svíce představuje 15 minut), přičemž nakupovat budeme hodinové binární opce. Ze zkušeností múžeme říci, že úroveň 50% fibonacciho retracementu je vůbec tím nejsilnějším levelem ze všech. Velmi často tak uvidíte trh, který bude mít problémy s překonáním této bariéry. Je tomu tak zejména proto, že danou úroveň sleduje velké množství obchodníků, kteří zde nastupují do pozic. Obecně lze také říci, že všechny fibonacciho úrovně jsou mnohem silnější, pokud se slučují se supporty a resistancemi z minulosti či některými klouzavými průměry nebo jinými technickými nástroji. 


VYSOKÁ "SNÍŽENÁ" VOLATILITA TRHU (TREND KOLÍSÁ)
V tomto případě, kdy se trh pohybuje velmi často do strany v krátkých časových intervalech, není dobré pro obchodníka zbrkle investovat. Je nutné se rozhodnout, jestli se jedná alespon o dostatečné cenově změny, a nebo se nedá rozpoznat správný trend a cenové křivky se velmi často protínají se středovou linií ukazatele Boolinger Bands, který je vhodným nástrojem pro rozpoznání trendu na trhu viz. 9. díl Deníku Binárníka. Minimalizovat špatné rozhodnutí je však možné studiem aktuálních TRENDŮ a také suportů a rezistancí v sekci užitečné rady.

Kolísavý trend

Kolísavý trend

ukázka typického kolísavého trhu s nejasným trendem
binární graf

binární graf

binární opce grafy čtení

Ano pochopili jste to správně. Dodržením těchto dvou podmínek eliminujeme situace, kdy dochází k tomu, že se opce mění nepředvídatelným způsobem, což se stává velmi často. Jedná se tak o kombinaci Fundamentální analýzy a výběru jen opcí se specifickým ostrým průběhem. Toto je i velká chyba začátečníků, kteří neuváženě tipují vývoj opce podle aktuálního růstu či poklesu, což ovšem většinou nebývá zisková volba. Zároveň jsme upravili strategii uváděnou na stránkách brokerů takovým způsobem, aby jsme snížili možnost špatného odhadu na minimum. Trénovat strategie můžete na DEMO účtu, který si můžete otevřít níže.


Nejideálnější částky k investování


Minimální vklad je 100eur (dolarů), ale doporučujeme vložit více. Na začátek je nejlépe na vyzkoušení např. na DEMO účtu vložit jen požadované minimum a postupem času si vyzkoušet pár reálných obchodů. Poté je již jen na Vás, jakou investici ke svému obchodování přidáte. Rozumná částka je alespoň 300eur.


Potřebujete mít dostatek peněz, pokud budete chtít provádět více sázek v jednom dni a ne vždy mohou být všechyn ziskové. Můžete mít i více špatných dnů za sebou, a pokud máte málo prostředků, nebudete mít s čím obchodovat, abyste se dostali zpět do zisku. Metoda rozpoznávání trendů spočívá hlavně v tom, že počet úspěšných obchodů bude vyšší než počet těch neúspěšných. K tomuto tématu bude i v příštím 16. díle Deníku Binárníka prezentována finanční rozvaha. Proto je tedy důležitě mít dostatečný kapitál na svém obchodním účtu.


Velice doporučujeme nepřekračovat limit jednotlivých investic do obchodu podle svého celkového kapitálu. Finanční rozvaha by se měla ubírat tímto směrem. Pokud mám celkový kapitál např. 100$, nepřekračuji více než 5% z této částky na jednu investici. Tedy max. investice je 5$. V TopOption, jsou však jen některé opce, které umožňují nejnižší investici 5$. Velmi často ovšem nabízejí opce, kde minimální investice začíná od 10$. Pro tento případ je rozumný počáteční kapitál v hodnotě 200$.


 • celkový kapitál 100$, jednotlivá investice představuje částku maximálně   5$
 • celkový kapitál 200$, jednotlivá investice představuje částku maximálně  10$
 • celkový kapitál 300$, jednotlivá investice představuje částku maximálně  15$
 • celkový kapitál 500$, jednotlivá investice představuje částku maximálně  25$
   
Atd., to tedy znamená, že žádný z Vašich aktivních obchodů nepřekračuje hranici 5% celkového kapitálu.


Níže můžete vidět typický prudký obrat opce


opce grafy

opce grafy

čtení grafu u binárních opcí


Pokud by jste měli další dotazy, pište do našeho questbooku, na vše se budeme snažit svědomitě odpovědět.


Kontakty:
cztrader.nolimit@seznam.cz

facebook: CZTRADERBINARY

CZTRADER

CZTRADER

Obchodní skupina, diskutujeme, chatujeme, sdílíme online zkušenosti.
Diskusní fórum

Diskusní fórum

Máte otázky, nevíte si rady, zeptejte se obchodníků na radu!
Źivé chaty

Źivé chaty

Informace o právě probíhajícím chatu naleznete vždy v naší obchodní skupině

RECENZE BROKERŮ


TOP PLATFORMY

V8Options

V8Options

Recenze brokera na binární opce V8Options
BinaryTilt

BinaryTilt

Recenze broker nová Zéland
STOCKPAIR

STOCKPAIR

Recenze brokera na binární opce Stockpair

OSTATNI PLATFORMY

TOPOPTION CZ

TOPOPTION CZ

Recenze brokera TopOption, broker s češtinou

Jsou tyto stránky pro Vás přínosné?

Ano, velmi dobré (2649 | 77%)
Ne, nejsou (125 | 4%)
Nevím (67 | 2%)
Skrill

Skrill

založení internetové peněženky zdarma
Registrace

Registrace

binární opce požádejte o materiály ke studiu

Veškeré obchodní značky, které jsou na tomto webu uvedeny, neslouží k poskytnutí finanční služby z naší strany. Nejsme obchodní zástupci těchto značek a jedná se pouze o uvedení zdroje informací, kde se lze o těchto obchodních značkách dozvědět více.
Obchodování na finančních trzích je vysoce rizikové a pokud se rozhodnete jako potencionální klienti využít služeb uvedených obchodních značek, důrazně si přečtěte podmíny a rizika, která Vám mohou hrozit během obchodování.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one