foto.PNG
button.png
button (1).png
button (27).png
button (22).png
button (18).png
button (19).png
button (17).png
button (16).png
button (15).png
button (14).png
button (8).png
button (7).png
button (6).png
button (9).png
button (3).png
button (2).png


Binární Praktikum

NOVÉ DÍLY
18.10.2015

 

doc2.png
skrillx.png


20. DÍL STRATEGIE MULTITREND

Po několika týdnech testování a odlaďování jsme společně s Vámi vyvinuli strategii navazující na původně uvedenou strategii Darvas, založenou na využití predikčních nástrojů pro obrat trhu a ukazatele trendu trhu. Využity jsou hned 3 nové nástroje technické analýzy, které nám umožňují s velkou jistotou určit trend na trhu a využít detekované signály pro ziskové investice během obchodování binárních opcí. Tato strategie plynule navazuje na již představenou strategii „Darvas“, kterou ovšem v některých ohledech velmi šikovně upravuje a doplňuje. Využíváme následující nástroje a indikátory pro trh. Darvasboxes, MultiTrend_Signal_KVN, MACD on Chart, Supertrend. Můžeme volitelně ještě doplnit o klasický MACD indikátor, což nám na přehlednosti obchodního trhu neubírá.
 
Nový nástroj MACD on chart velmi šikovně doplňuje již nám dobře známý MultiTrend_Signal_KVN, kterým jsme díky vyšší spolehlivosti nahradili indikátor Predict. MACD on chart je v podstatě MACD indikátor, ale převedený do podoby indikátorů býčího či medvědího signálu přímo v obchodním grafu. Indikace probíhá opět pomocí výrazných šipek, barevně a směrově rozlišenými podle toho, kterým směrem se nejpravděpodobněji chystá daný trh směřovat. Tímto máme v grafu využity dva silné detekční nástroje pro odhad vývoje ceny na trhu. Jak můžete sami vidět z přiložených obrázků, oba dva indikátory se vhodně doplňují a získáváme tak mnohem více prodejních či nákupních signálů na trhu, které nám pomáhají vytvářet naši investiční strategii pro binární opce.
 
V situacích, kdy trh dostatečně netrenduje (doba nejvíce se vyskytujících falešných signálů z trhu), dochází někdy k tomu, že šipka indikátoru MACD on chart ukazuje v opačném směru proti indikátoru MultiTrend_signal_KVN na stejné svíčce. Tyto situace doopravdy nastávají na trhu s nízkou volatilitou, kdy cenový pohyb do stran není výrazný. Cena v podstatě osciluje kolem pomyslného středu (roviny), která se na trhu utvoří. Pokud se v těchto situacích rozhodnete přece jen obchodovat, větší důvěru dejte vždy na indikátor MultiTrend_Signal_KVN, který ve svých výpočtech uvažuje i síly býčího či medvědího trhu a je tak schopný přesněji odhadnout vývoj na dané svičce než MACD indikátor, který ve svých výpočtech uvažuje „pouze“ exponenciální pohyblivé průměry z cen a periodu exponenciálního pohyblivého průměru zobrazuje jako tzv. signální křivku (červená křivka v MT). To ovšem nemění nic na tom, že pokud trh dostatečně trenduje je MACD indikátor jedním z nejspolehlivějších indikátorů na trhu.
 
K tomu, abychom vyřešili problém rozeznání trhu s dostatečnou volatilitou (trendovostí) trhu použijeme třetí zmíněný nástroj SUPERTREND. Jedná se o výborný nástroj, který nám ukazuje stav trendu na trhu. Nástroj SUPERTREND velice šikovným způsobem informuje obchodníka o blížící se změně trendu. Pokud se trh chystá např. výrazně trendovat dolů, zobrazí se nám v grafu výrazný plný bod, od kterého postupem času vede trendová křivka. To stejné platí při tendenci trhu růst, opět se nám zobrazi tentokrát modrý bod, od kterého vede křivka směrem nahoru. Tento nástroj nám zároveň velmi přehledně ukazuje tendenci ceny na trhu, pokud se křivka drží v rovině, je jasné, že trh se nachází v netrendujícím období. Praktické využití tohoto nástroje je např. v momentě, kdy se nám utvoří např. signál  pro prodej opce (cena bude klesat) od nástroje MultiTrend_KVN či MACD on chart, trendová křivka by měla potvrzovat klesající cenu na trhu. Dostáváme tedy potvrzení o tom, že trh se doopravdy chystá klesat a nejdená se tedy o žádný z falešných signálů. V podstatě se dá říct, že nástroj SUPERTREND nám pomáhá eliminovat (filtrovat) výskyt falešných signálů od ostatních dvou nástrojů a jsme schopni tak prakticky na 100% poznat správný signál pro nákup a prodej opce.

Nástroje

Nástroje

Popis nástrojů využitých při strategii multitrend

Samozřejmostí pro úspěch této strategie je správná synchronizace s obchodovanou opcí. Této problematice byl věnován  18. díl deníku binárníka s názvem „Špatné obchody“. Pokud obchodujeme např. 30 minutovou opci u TopOption, je nesmyslné se spoléhat pouze např.  na signál utvořený na 5-ti minutové svíčce, pokud nám zbývá např. ještě 20 minut do konce expirace binární opce. Na dalších 3 následujících svíčkách může být totiž vše úplně jinak, pokud se nejedná o silný trend.
 
Optimální je např. při utvoření prodejního signálu (cena bude klesat) na 30-ti minutové svíčce obchodovat rovněž 30-ti minutovou opci např. se zbývající dobou expirace od 25 minut do 10 minut. Máte tak velkou jistotu, že při vstupu do obchodu např. 10 minut před expirací opce investujeme na pokles ceny (PUT), dojde ještě k dalšímu poklesu ceny a my tak inkasujeme zisk. Další možná kombinace je utvoření např. prodejního signálu na 15-ti minutové svíčce, vidíme, že v tuto dobu máme u TopOption k dispozici 30-ti minutovou opci, která bude expirovat za 10 minut ( posledních 5 minut životnosti opce již nelze volbu měnit, čili 5 minut je ještě dostatečná doba na to stihnout zainvestovat, poté již běži posledních 5 minut do expirace opce). Rozhodující tedy pro nás není celková doba expirace opce např. 1 hodina či 30 minut. Zajímá nás aktuální doba, za kterou vybraná opce bude expirovat v momentě, kdy se nám utvoří prodejní či nákupní signál na trhu. Tedy u hodinové opce to může být např. zbývajících 20 minut a v tomto momentě je pro nás přínosné utvoření prodejního či nákupního signálu na 30-ti minutové svíčce. Samozřejmě čím méně času nám zbývá na investování do doby expirace opce, tím je větší pravděpodobnost, že nám obchod nemusí vyjít, neboť cenový pokles či vzrůst za 5 minut od investice na opci do její expirace nemusí dostatečně kompenzovat přirozenou volatilitu trhu (pohyb ceny do stran).
 
V minulých dílech Deníku binárníka jsme si také říkali, že není dobré zbytečně čekat na investici až těsně do doby, kdy bude opce expirovat. Např. investovat na PUT až v čase 5:08 do konce expirace 30-ti minutové opce. Může totiž dojít k mírnému nárůstu ceny jinak celkově klesající ceny opce a my tak místo zisku svou investici promarníme, i když třeba úplně těsně. Ideální je tak např. při vytvoření prodejního signálu na 30-ti minutové svíčce počkat např. 5 minut, jestli opravdu vývoj svíce inklinuje k poklesu a poté vsadit na opci se zbývající dobou expirace ideálně od 20 minut do 10 minut. Rozhodujícími faktory, které určí jak velký bude nakonec např. pokles ceny za danou dobu 10 minut než opce expiruje je také síla samotného medvědího trendu na trhu. Proto vhodně ve strategii MultiTrend využíváme nástroje MultiTrend_KVN a SuperTrend, které se navzájem doplňují.
 
Důležité je ovšem nic neuspěchat. Pokud se nám vytvoří prodejní či nákupní signál od nástrojů MACD on chart či MultiTrend_Signal_KVN např. na začátku 15-ti minutové svíce, neznamená to, že máme úplně vyhráno. Tento signál může během utváření svíce zmizet a klidně se třeba objevit znovu až za minutu. Proč se tomu tak děje? U MACD on chart indikátorů je rozhodující např. pro utvoření prodejního signálu PUT (tedy červená šipka dolů) pokles aktuální hodnoty MACD pod signální červenou křivku. Nezřídka dochází k tomu, že MACD indikátor se nachází velmi těsně pod touto signální křivkou a během vývoje trhu tuto křivku opět překračuje. To vidíme i na samotném indikátoru MACD on chart, kdy při opětném překročení signální červené křivky, mizí v obchodním grafu signál pro prodej od nástroje MACD on chart. Podobným způsobem funguje i detekce od nástroje MultiTrend_signal_KVN, kdy se nám utvoří např. signál pro nákup CALL (šipka nahoru) a během utváření sledované svíce, na které se signál pro nákup vytvořil dochází k jeho vymizení. V lepším případě se signál pro nákup po kratší době znovu vytvoří, v horším případě se již znovu do konce utváření svíčky nevytvoří. Časté jsou i případy, kdy dojde k vymizení signálu pro prodej či nákup binární opce na aktuální svíci a nový „stejný“ signál se vytvoří hned na následující svíčce, která začne vznikat. Toto je velmi důležité sledovat, pokud se rozhodujeme vstoupit do obchodu. Vše můžeme shrnout do následujících poznatků.
 
Pokud se vytvoří prodejní či nákupní signál na právě vznikající svíčce od nástroje MACD on chart nebo MultiTrend_signal_KVN sledujeme jeho chování alespoň 5 minut na 15-ti minutové svíčce před investicí do opce (s klesající dobou na jednu svíčku, např. rozlišení 5 minut na jednu svíčku, je čas sledování samozřejmě kratší a zároveň nám stoupá riziko, že signál např. na 5-ti minutové svíčce na poslední 2 minuty zmizí). Pokud je utvořený signál nestálý a např. v krátkých intervalech v rozmezí 10s až 1 minuta mizí a znovu se objevuje. Je zřejmé, že sledovaný trh v danou dobu nemá úplně jasně daný vývoj. Často v takových situacích dochází k vymizení signálu pro prodej či nákup opce, zpravidla při konci utvaření svičky a jeho následném utvoření na nové svíčce. Toto vysledované chování na trhu by nás mělo zpravidla varovat, že ještě není ten vhodný čas pro ziskovou investici.
 
Naopak vhodnou dobu pro investici signalizuje utvořený signál pro nákup či prodej opce během utváření svíčky v případě, kdy svíčka při vzniku má stálý charakter a to klesající či rostoucí. Vidíme, že ani např. po 5 minutách, signál pro prodej či nákup ze svíce nezmizí a svíce neustále prodlužuje své tělo či tělo zůstává delší a stabilní. Dobré je také si během utváření 15-ti minutové svíce průběžně otevírat i menší časové rozložení např. rozložení 15-ti minutové svíce na tři 5-ti minutové svíce. Jejich tvar Vám může lecos napovědět o budoucím celkovém vývoji 15-ti minutové svíce, např. tím, že jedna z 5-ti minutových svíci bude mít tvar PIN BAR svíce, což nám pomůže v utvrzení, že trh se chystá doopravdy směřovat našim odhadovaným směrem. Toto samozřejmě platí i pro delší časové úšeky, tedy např. při utvoření obchodního signálu na hodinové svíčce, je dobré také sledovat rozložení svíčkového grafu pro 30 minut či 15 minut na jednu svíčku.
Nyní si ukážeme špatné a dobré využití strategie Multitrend na reálném obchodním trhu. V prvním případě si rozebereme špatný postup při obchodování včetně konečných důsledků takového počínání!
Obchodujeme měnový pár GBP/USD. Sledujeme 30-ti minutovou opci. V době pár sekund před koncem možnosti investice na opci (5 minut 22 sekund do konce expirace opce a tedy 22 sekund do konce možnosti investovat na opci) investujeme na pokles ceny PUT. Říkáme si: „Proč bychom to tak nemohli udělat, vždyť je to podle strategie Multitrend na 100%?“ Ano, na první pohled to tak vypadá. Zadíváme-li se do grafu Meta Trader na 5-ti minutové rozložení svíček, vidíme klesající trend ceny, navíc i ukazatel Supertrend signalizuje pokles ceny a MACD indikátor ukazuje křížení s nulovou čárou shora dolů. Svíčka, která ukončuje 5-ti minutový úsek (18:50-18:55) je také klesající. Investujeme tedy na PUT a odhadujeme, že trh v posledních 5-ti minutách (tedy v čase od 18:55 do 19:00) ještě více klesne pod naši cenu v době investice a opce tedy expiruje pod naši cenou. Cena opce v době investice je 1,66050. Nyní tedy sledujeme vývoj poslední 5-ti minutové svíčky. Co se ovšem nestane, cena na trhu ještě chvíli klesá a utváří se opět klesající svíčka a najednou 2 minuty před koncem expirace dochází k obratu a cena začne výrazně růst. Po chvíli se dostává cena ke konci expirace  nad naši cenu, při které jsme investovali, 10 sekund před koncem expirace je jasné, že o naši investici příjdeme. Cena končí na 1,66070. Teď mnozí z nás bouchnou do stolu a začnou křičet, to není možné, vždyť je to podvod, všechno je zmanipulované apod. Ano, je velmi jednoduché vše svést na podvod a manipulace, ale takhle to ve skutečnosti není. Pokud si nanečisto vyzkoušíte takovéto zbrklé vstupy do obchodů, navíc těsně před expirací opce, zjistíte, že tato situace se velmi často opakuje, klidně i ve 4 případech z 5. Jedná se o „přirozenou“ volatilitu trhu, se kterou je nutné počítat. Trhy obchodují zase jenom lidé a každý obchodník se snaží být ziskový. Nedivte se tedy, že trh nejde celý den např. pouze dolů a nebo pouze nahoru, ale pravidelně dochází k pohybu ceny do stran. Shňme si tedy co bylo hlavní příčinou neúspěchu. Především velmi pozdní investice na opci, která expirovala již za 5 minut. Těla několika předcházejících svící byly pomerně malé, je tedy zřejmé, že pokles ceny, již nějakou dobu není výrazný. Z toho také lze usoudit, že pro ziskovou investici potřebujeme nutně zachovat jistou rezervu, pokud se opce začne vyvíjet opačným směrem. Ideální doba investice v tomto případě byla tedy na 5-ti minutové svíčce v době 18.35 – 18:40, kdy se utvořil signál od nástroje Supertrend pro pokles trhu a potvrdil nám klesající tendenci trhu avizovanou již na svíčce 18:20 – 18:25 nástrojem MACD on Chart (viz růžová šipka směřující dolů). V této době byla cena opce v TopOption 1,66085 a zbývalo do expirace opce 22minut 13sekund. Čili dostatečná doba pro sledování vývoje opce a utvrzení se v dostatečném poklesu ceny od naší investice na PUT (prodej opce). Pokud bychom investovali v této době a viděli poté dosavadní vývoj grafu až do doby 5 minut před expirací opce, vědeli bychom, že máme dostatečnou cenovou rezervu i pro přirozenou volatilitu trhu a tedy případný růst ceny před koncem expirace sledované opce. Cena 1,66085 by bohatě pokryla i náhlý růst opce v době posledních 2 minut do konce expirace, kdy se cena vyšplhala na konečných 1,66070. Pořád je konečná cena níže než naše vstupní cena. Z tohoto pohledu je tedy velmi riskantní obchodovat např. minutové (60s) opce, kde může být velmi obtížné odhadnout vývoj ceny v pouhé minutě. 
Špatné obchody

Špatné obchody

neuvážená investice na binární opci
Špatný obchod

Špatný obchod

výsledek špatně načasované investice na binární opci
 

V druhém případě si rozebereme postup, který je při investování do binárních opcí více efektivnější a zaručí nám více ziskových obchodů.
 
Plynule navážeme na předchozí případ a jeho správné řešení. Nyní obchodujeme velmi známý měnový pár EUR/USD, kde není nouze o překvapivé cenové výkyvy. I přesto si ukážeme, že pokud dodržíme správný postup v aplikaci strategie Multitrend, jsme schopni i na takovém trhu velmi dobře obstát. Začínáme pozorněji sledovat trh v čase od 19:45. Plánovaná investice by měla přijít na hodinovou opci s časem expirace v 20:30. Veškeré komentáře k obchodu jsou uvedeny přímo u obrázků.
Vývoj trhu

Vývoj trhu

sledujeme vývoj hodinové binární opce EUR/CAD
Vývoj opce 2

Vývoj opce 2

sledujeme vývoj opce v druhé půlce její životnosti
Vývoj opce 3

Vývoj opce 3

Vývoj opce 4

Vývoj opce 4

Vývoj opce 5

Vývoj opce 5

Vývoj opce 6

Vývoj opce 6

 

Možná po přečtení tohoto 20. dílu Deníku binárníka na binární opce zanevřete a řeknete si, že to všechno zní moc složitě a nesrozumitelně. Je nutné si však uvědomit, že cílem dobré strategie je naučit se poznávat na trhu takové příležitosti, které Vám doopravdy přinesou zisk. Pokud se naučíte strategii dobře používat, budete automaticky špatné signály z trhu ignorovat a využijete naplno potenciál tržních indikátorů pro ziskové obchody. Cílem obchodování binárních opcí není mít 100% úspěch, ale minimalizovat počet špatných obchodů, což můžete vidět ve finanční rozvaze uvedené v 16. díle deníku binárníka. Optimální pro udržení trvale rostoucího zisku je přijatelný poměr výher a proher cca 75% výher a 25% proher.
 
Velmi rádi opět uvítáme Vaše komentáře, rady pro zlepšení, případně dotazy ohledně technických nástrojů a jejich použití. Zároveň bychom chtěli poděkovat všem uživatelům, kteří nám zasílají nápady na zlepšení a inspirace k dalším článkům. Zejména pak jmenovitě uživatelům Mihule12, Berny M a Michal Bor patří velký dík při společném testování strategie.

Kontakty:
cztrader.nolimit@seznam.cz

facebook: CZTRADERBINARY

CZTRADER

CZTRADER

Obchodní skupina, diskutujeme, chatujeme, sdílíme online zkušenosti.
Diskusní fórum

Diskusní fórum

Máte otázky, nevíte si rady, zeptejte se obchodníků na radu!
Źivé chaty

Źivé chaty

Informace o právě probíhajícím chatu naleznete vždy v naší obchodní skupině

RECENZE BROKERŮ


TOP PLATFORMY

V8Options

V8Options

Recenze brokera na binární opce V8Options
BinaryTilt

BinaryTilt

Recenze broker nová Zéland
STOCKPAIR

STOCKPAIR

Recenze brokera na binární opce Stockpair

OSTATNI PLATFORMY

TOPOPTION CZ

TOPOPTION CZ

Recenze brokera TopOption, broker s češtinou

Jsou tyto stránky pro Vás přínosné?

Ano, velmi dobré (2649 | 77%)
Ne, nejsou (125 | 4%)
Nevím (67 | 2%)
Skrill

Skrill

založení internetové peněženky zdarma
Registrace

Registrace

binární opce požádejte o materiály ke studiu

Veškeré obchodní značky, které jsou na tomto webu uvedeny, neslouží k poskytnutí finanční služby z naší strany. Nejsme obchodní zástupci těchto značek a jedná se pouze o uvedení zdroje informací, kde se lze o těchto obchodních značkách dozvědět více.
Obchodování na finančních trzích je vysoce rizikové a pokud se rozhodnete jako potencionální klienti využít služeb uvedených obchodních značek, důrazně si přečtěte podmíny a rizika, která Vám mohou hrozit během obchodování.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one