foto.PNG
button.png
button (1).png
button (27).png
button (22).png
button (18).png
button (19).png
button (17).png
button (16).png
button (15).png
button (14).png
button (8).png
button (7).png
button (6).png
button (9).png
button (3).png
button (2).png


Binární Praktikum

NOVÉ DÍLY
18.10.2015

 

doc2.png
skrillx.png

V této rubrice navážeme na předchozí dvě série z Deníku Binárníka. Za dobu, kdy tento seriál vychází, jsme se společně naučili rozumět obchodním trhům, vývoji ceny na trhu a také rozumět spoustě obchodních nástrojů. Vaše příspěvky, které nám neustále zasíláte, nás přesvědčují, že studnice nápadů na nové strategie a informace o obchodování binárních opcí není ani zdaleka vyčerpaná. Rádi bychom tedy třetí sérii z Deníku Binárníka vedli v duchu především Vašich námětů na zajímavé informace a nápady z oblasti obchodování binárních opcí.  Děkujeme za Vaši přízeň a velmi si toho vážíme.


Obsah rubriky:

25. DÍL Nástroje FOREX pro binární opce 

26. DÍL Obchodní seance 
04. DÍL INTERNETOVÁ PENĚŽENKA SKRILL
27. DÍL Mýty a podvody o výdělcích z binárních opcí 
28. DÍL Heiken-Ashy Bary a jejich využití 
29. DÍL Obchodní seance 2 
05. DÍL TESTER STRATEGIE
06. DÍL PRAKTIKY BROKERA BANC DE BINARY
30. DÍL Harmonické patterny 1
31. DÍL Harmonické patterny 2
07. DÍL ODPRODEJ OPCE PŘED EXPIRACÍ
08. DÍL PRAKTIKY BROKERA ZOOMTRADER
32. DÍL Harmonické patterny 3
33. DÍL Obchodujeme Touch Opce
34. DÍL Harmonické patterny 4*NEW*
35. DÍL Falešné průrazy*NEW*
36. DÍL Obchodní seance 3*NEW*25. DÍL Nástroje FOREX pro binární opce 

Na základě Vašich četných dotazů a doporučení pro nové díly z Deníku Binárníka jsme se dnes rozhodli zaměřit na využití zajímavých nástrojů známých z obchodování na měnové burze FOREX. Není žádným tajemstvím, že obchodování měnových páru prostřednictvím měnové burzy FOREX má mnoho společného s binárními opcemi. A proč taky ne? V binárních opcích je jen na nás, jaké podkladové aktivum si pro svůj obchod vybereme. Můžeme vybírat z měnových párů, akcií společností, komodit a také můžeme v TopOption obchodovat i akciové páry např. Google vs. Facebook apod. Princip sledování a vyhodnocení trhu je tedy vždy stejný. Zajímá nás především vývoj ceny v daném čase a typické chování ceny ve vysledovaných časových úsecích. Vybrali jsme tedy pro Vás čtyři velmi užitečné nástroje, které nám mohou pomoci při vyhodnocování vývoje ceny na trhu. 


Pivot úrovně


Velmi užitečný nástroj, který nám podle jednoduchých výpočtů určí přibližná místa resp. hladiny na trhu, od kterých by se cena na trhu měla odrážet směrem nahoru či naopak směrem dolů. V grafu si tak můžeme zobrazit pivotní hladiny či úrovně, které se skládají ze středové linie tzv. pivot point (PP) a obvykle ze tří linií nahoře a ze tří dole. Vnímavý čtenář jistě už tuší, že se bude jednat o hladiny možných supportů a resistancí na trhu. Obvykle označených S1 až S3 resp. R1 až R3. Obvykle takových cenových hladin mnoho trhů ani během dne nedosáhne. Zejména vyšší hladiny R3 a S3 nebývají moc časté. Je nutné si uvědomit, že tyto hladiny jsou především pro dlouhodobější sledování ceny na trhu v rámci týdnů a měsíců. Při intra-denním obchodování se spokojíme především s úrovněmi R1, S1 a středové linky Pivot Point. Aktuální výpočty hladin pivotních linek se na jednotlivých serverech mírně liší např. zde kalkulačka pivotních bodů, neboť forex burza není centralizovaná síť a existuje více poskytovatelů burzovních cen. Pro naše účely nám plně postačuje nástroj přímo v Meta Traderu, který nám zobrazí jednotlivé pivotní hladiny, využít můžeme např. pivotního ukazatele Pivot_AllLevels, který se nám zobrazí do obchodního grafu v Meta Traderu stejně jako na obrázku níže.


Pivotní body

Pivotní body

Zobrazení pivotních úrovní v programu Meta Trader

Jak je tedy využít?


Především jsou to naše pomocné ukazatele pro odhalení míst na trhu, kde by se cena měla v budoucnu odrážet nahoru či  naopak klesat. Zvláště vhodné je sledovat historii vývoje ceny u daného podkladového aktiva, následně si potvrdit, že trh doopravdy dosahuje těchto úrovní a skutečně poté dochází k růstu či poklesu ceny v následujícím čase po dosažení těchto hladin. Ne každý trh se striktně “řídí“ těmito úrovněmi, ale lze předpokládat, že mnoho profesionálních investorů, kteří nakupují a prodávají akcie ve velkém, se těmito úrovněmi řídí. Prakticky tak při obchodování můžeme dostat směs velmi silných signálů pro správnou volbu vývoje ceny na trhu. Uvedeme příklad. Indikátor DSS Bressert se bude nacházet v přeprodaném či překoupeném pásmu, navíc nastane reverze. Fractal AMA linky se správně protnou a navíc se trh bude nacházet na pivotní hladině. Máme tak 3 silné signály, které nám mohou určit budoucí trend vývoje ceny na trhu.


Korelační tabulky měnových párů


Od našeho velmi bystrého čtenáře a obchodníka Rudy jsme dostaly již několik zajímavých e-mailových příspěvků. V jednom z posledních byl i dotaz na možnost vysledovat chování cenových pohybů u jednotlivých měnových párů, kde v dané srovnávané dvojici figuruje jedna společná měna, např. Ruda vysledoval, že pokud USD/CHF roste, klesá GPB/USD. Ano, je tomu doopravdy tak. Pokud se zadíváme do některé z korelačních tabulek dostupných na webu a také v českém jazyce, zjistíme, že tyto měnové páry mají silnou negativní korelaci tzn. velmi velkou tendenci opačného chování ve vývoji ceny. Existuje zde i několik pozitivně korelujících měnových párů, které naopak vývojem své ceny spolu korespondují. Společně rostou či společně klesají v daný moment na trhu. Síla vzájemné korelace je obvykle udávána v podobě korelačního koeficientu, který může nabývat hodnot v ideálním případě od -100 do 100. Vysoký záporný korelační koeficient u sledovaných měnových párů nás upozorňuje na fakt, že se měnové páry s vysokou pravděpodobností pohybují vzájemně vůči sobě opačně. Naopak kladný korelační koeficient u měnových párů predikuje jejich souběžný směr vývoje na trhu. Za velmi silnou korelaci se považují zpravidla hodnoty korelačního koeficientu v absolutní hodnotě nad 85 a více. Korelační koeficient menší v absolutní hodnotě než 50, značí pro nás bezvýznamnou korelaci.


Jak využít korelaci?


Mám zjištěné např. dva měnové páry, které společně silně negativně korelují. V jednom momentě vysledují u jednoho měnového páru výbornou situaci k investici. Proč tedy nevyužít silné korelace na trhu a neinvestovat rovněž na negativně korelujícím měnovém páru. Samozřejmě v opačném směru. Můžeme tak v jedné investiční periodě provést více investic s logickou sousledností.


Korelace

Korelace

ukázka korelačních tabulek pro měnové páry

Volatilita měnových párů


Pro mnohé obchodníky je znalost volatility na trhu klíčovým parametrem pro rozhodování o správných časech investice. Pro zopakování, volatilita představuje míru kolísání kurzu resp. ceny daného instrumentu. Vyšší volatilita na trhu znaména logicky větší rozdíl v dosaženém minimu a maximu ceny na trhu za dané časové období.  Na internetových stránkách je možné najít velké množství online tabulek a grafů, které nám umožňují vidět změnu ceny na trhu za dané časové období. Jednoduše tak můžeme sledovat celkový rozptyl ceny na trhu za jednotlivé dny, týdny či měsíce. Některé statistiky umožňují nahlédnout i podrobněji do chování ceny na trhu a my tak můžeme vidět pohyb ceny na daném trhu i za jednotlivé hodiny ve vybraném dni, vše je přehledně zde.


Jak tyto údaje obchodnící můžou prakticky využít?


Úplně jednoduše. Pokud např. menový pár USD/JPY dosahuje největší volatility v úterý (např. cenová změna o 45 pipů) a konkrétně při bližším zkoumání největšího vrcholu dosahuje v hodině 12:00, můžeme se zaměřit na jeho pravidelné sledování v tomto čase. Předpokládáme, že i nadále v budoucnu bude trh v těchto časech dosahovat velmi silné volatility. Jednotlivé volatilní maxima na různých trzích nám dovolují objektivně vyhodnotit vhodnost použití zvolené strategie na daný den a konkrétní čas při obchodování. Jak jsme již předeslali v minulém 24. díle z deníku binárníka nástroj Fractal AMA je např. vhodný právě pro použití v trendujícím volatilním trhu.


Volatilita

Volatilita

volatilita u jednotlivých měnových párů-podrobné statistiky

Relativní síla měn
Kolikrát se Vám stane na trhu při obchodování, že poměrně jasný vývoj ceny např. dolů se může změnit v posledních minutách v naší noční můru, neboť cena rychle vystoupá opět nahoru. Tento šikovný online nástroj nás může předem velmi dobře varovat před takovými nechtěnými situacemi. Jednoduše si v něm můžeme zobrazit vybranou měnu a její vztah k ostatním měnám. Zároveň se nám ukazuje jakou tendenci měna momentálně na trhu má, býčí či medvědí. Praktické využití je např. na obrázku dole. V situací pokud obchodujeme měnový pár USD/CHF. Vidíme, že USD má relativně rostoucí sílu. Naopak CHF výrazně oslabuje. Můžeme tedy předpokládat, že měnový pár USD/CHF bude mít rostoucí tendenci. Logicky pokud bychom se bavili o páru CHF/USD bude tomu naopak a  cena měnového páru bude na trhu oslabovat. Relativní sílu měn si můžete zobrazit zde a šikovnou aplikaci nejen do mobilu zde.
Síla měn

Síla měn

index relativní síly měn a jeho vliv


26. DÍL Obchodní seance

Možná jste si po uvedení  prvního dílu z Deníku binárníka 3 řekli, že na vývoj volatility v jednotlivých časech na jednotlivých trzích musí mít „něco“ vliv.  Samozřejmě, že má a v dnešním druhém díle se o tomto něco dozvíme. Doplníme si  tak společně znalosti získané v předchozím díle.

Velmi často se při obchodování či získávání znalostí o obchodování setkáme s pojmem „obchodní seance“. Nebojte se, určitě se nejedná o žádné tajemné spiritistické seance za účelem vyvolávání důchů J. Ve skutečnosti se jedná o obchodní časy, které jsou pro měnové i ostatní trhy důležité z hlediska peněžního pohybu na trhu. Není žádným tajemstvím, že velká a významná finanční centra mají nezanedbatelný vliv na vývoj cen na Forexu. Záčátkem těchto seancí obvykle vzroste volatilita u u jednotlivých měnových párů, které mají s těmito finančními centry spojitost.

Celkem hovoříme o 5 poměrně velkých finančních trzích resp. seancích, které během dne ovlivňují vývoj ceny na Forexu. Patří sem začátek obchodních trhů v Japonsku (01:00 středoevropského letního času „SELČ“, tedy náš aktuální čas). Dalšími významnými finančními centry je Frankfurt (8:00 SELČ), Londýn (09:00 SELČ), USA (14:00 SELČ), Austrálie (23:00 SELČ). Přehledně jsou seance např. zobrazeny v šikovné mobilní aplikaci Market Hours.

Pokud se rozhodnete své investování na obchodních trzích přizpůsobit ze strategického hlediska, má to jednu velkou výhodu, časy seanci zůstávají stále stejné. Pro pracovně vytížené osoby či obchodníky, kteří upřednostňují obchodování vždy ve stejnou dobu, aníž by museli na zajímavé signály čekat během celého dne se tato strategie obchodování jeví jako velmi přínosná.

Nyní si uvedeme příklady možných obchodních přístupů na základě obchodních seancí. Začneme velmi známým měnovým párem EUR/USD. Zadíváme-li se do tabulky volatility tohoto měnového páru, standardní nastavení pro průměr za 10 obchodních týdnů zjístíme, že první vrchol volatility je obvykle dosahován kolem 8 hodiny. Ano přesně v tuto dobu se otevírá německá burza. Není poté náhodou, že dalšího ještě významnějšího vrcholu volatility je dosaženo právě v období kolem 14:00, kdy se naplno otevírá americká burza. S ohledem na obchodní dny, se jako nejméně volatilní jeví čtvrtek, kde můžeme vidět obrovský propad ve volatilitě v porovnání s ostatními obchodními dny.
EUR/USD

EUR/USD

statistika volatility měnového páru EUR/USD

Vyznačené cenové průrazy lze šikovně při investicích využít. Logicky, pokud nastane cenový průraz u měny EUR, jejíž index relativní síly významně poroste v období kolem času 8:00, lze očekávat rostoucí tendenci u měnového páru EUR/USD. Naopak, pokud začně významně posilovat USD lze očekávat oslabující tendenci měnového páru EUR/USD. Pokud tedy vím jaká je běžně dosahovaná průměrná volatilita (cenová změna) ve sledovaném čase u měnového páru EUR/USD a vidím z grafu indexu síly měn rostoucí tendenci EUR, jsem schopný na trhu vysledovat krátkodobý pokles páru a následnou investicí na CALL jíž nemůžu udělat chybu. Důležité je sledovat poslední dosahovaná minima cen na trhu, abychom poznali, kde pravděpodobně může měnový pár nejvíce poklesnout. V době tohoto poklesu je náš nejlepší čas na investici, jistíme se tak proti možnému cenovému poklesu během naší investice, pokud trh po růstu začne opět nějakou dobu klesat. S největší pravděpodobností  bude při poklesu, v nejhorším případě, dosaženo znovu přibližně našeho minima. Máme tak velkou pravděpodobnost, že i při momentálním poklesu trhu v době expirace opce skončíme v zisku i když např. jen o několik pipsů a nebo cena skončí na úrovni naší vstupní ceny a je nám tedy vrácena naše vstupní investice. Samozřejmě jsou na trhu i situace, kdy měna krátkodobě poklesne i pod vysledované minimum a pokud se tak tomu stane právě v době expirace opce ( např. 5 minut před koncem opce), nenaděláme s tím již nic. Je dobré však při investování uvažovat výše popsaným způsobem a minimalizovat tak situace, kdy může dojít ke ztrátám naší investice.

Pojďme se nyní podívat i na další významnější měnové páry, u kterých lze očekávát časovou souvislost s otevřením finančního trhu. Měnový pár GBP/USD dosahuje největší volatility kolem 8 až 9 hodiny. Druhé nižší maximum je dosaženo právě ve 14:00 SEČ v době otevření americké burzy. Tradičně „silnými dny“ z hlediska volatility jsou v tomto případě úterý a středa.


GBP/USD

GBP/USD

statistika volatility měnového páru GBP/USD

Další poměrně významný finanční trh je právě ten v Austrálii. Není tedy od věci analyzovat i možné měnové páry právě s toutou měnou tedy australským dolarem. V obou zobrazovaných případech tedy AUD/USD i EUR/AUD vidíme velký vliv otevření australského trhu v 23:00 SEČ. V následujícím začátku obchodního dne poplatnému našemu časovému pásmu (tedy SEČ) prudce roste volatilita obou předložených měnových párů. Další významější vrcholy ve volatilitě opět můžeme zaznamenat přibližně v dobáh otevření ostatních větších finančních trhu.


EUR/AUD

EUR/AUD

statistika volatility měnových párů EUR/AUD a AUD/USD


04. DÍL INTERNETOVÁ PENĚŽENKA SKRILLRádi bychom v tomto čtvrtém speciálním díle z Deníku Binárníka reagovali na velmi mnoho podobných dotazů ohledně převodu svého investičního kapitálu na obchodní účet, který jste si založili u zvoleného brokera na binární opce. Na následujících řádcích Vás podrobně seznámíme s renomovanou a asi nejčastěji využívanou internetovou peněženkou Skrill, dříve MoneyBookers, kterou sami využíváme pro vklady investičního kapitálu na účet brokera TopOption.

Asi úplně nejlevnější variantou je platba kreditní kartou online (záleží ovšem na Vaši bance a jejich účtovacích poplatcích, např. ZUNO bank neučtuje za platbu kartou ani korunu. Platí pro platbu kartou doma i při platbě kartou v zahraničí, viz odkaz na ceník ZUNO. Ovšem je důležité poznamenat, že u TopOption se peníze vydělané při obchodování binárních opcí posílají vždy pouze na ověřený účet, který jste použili při vkládání svého investičního kapitálu na svůj obchodní účet u TopOption. Vydělané peníze z obchodování binárních opcí při počátečním vkladu kreditní kartou by se tedy posílali zpět na kreditní kartu. Pokud se rozhodnete pro běžný převod peněz z účtu do zahraničí, narazíte již u většiny bank na poměrně vysoké poplatky v řádu stovek korun.

Zajímavou alternativu nabízejí internetové peněženky. Jedna z nejznámějších Skrill (MoneyBookers), která umožňuje pomocí e-mailové adresy posílat peníze ze Skrill účtu do kterékoliv společnosti na internetu, která platební metodu Skrill akceptuje, je kompletně lokalizovaná v češtině i s českou podporou. Skrill má více než 36 milionů uživatelů z celého světa, což mluví o velké oblíbenosti této služby. Skrill / Moneybookers je akciová společnost sídlící v Londýně, která podléhá britskému a evropskému právu a zároveň je kontrolována Úřadem pro finanční dohled Velké Británie. Skrill neúčtuje žádné poplatky při příchozí platbě. Peníze ze svého Skrill účtu můžete poslat na jiný Skrill účet. Stačí zadat Skrill e-mail osoby, které chcete poslat peníze a peněžní částku. Poplatek za tuto transakci je 1% z převáděné částky, avšak maximálně 10 EUR (cca 250 Kč).

Výběr peněz sá dá uskutečnit bankovním převodem, kreditní kartou nebo šekem. Peníze ze Skrill / Moneybookers můžete vybírat i přes bankomat prostřednictvím platební karty Skrill Prepaid MasterCard, o kterou můžete požádat. S touto kartou můžete platit v obchodech ale i na internetu. Výběr peněz ze Skrill je zpoplatněn. Za převod peněz ze Skrill na Váš bankovní účet je účtován poplatek 81 Kč. Internetová peněženka Skrillsplňuje požadavky na zabezpečení plateb na úrovni PCI-DSS Level 1. Šifrování, zabezpečení a fyzická ochrana dat tedy splňuje ty nejvyšší standardy v oblasti financí.


Asi největší výhodu, kterou spatřujeme v založení internetové peněženky je právě ověření účtu u TopOption. Pokud převedete peníze na obchodní účet v TopOption právě z této peněženky, bude Váš účet u Skrill tím ověřeným účtem, na který si můžete posílat své vydělané peníze. Velmi často totiž mnoho lidí bankovní účty pravidelně mění s ohledem na aktuální výhodnost u jednotlivých bank (poplatky, výše úrokových sazeb apod.) a je tedy jasné, že pokud by jste změnili účet, bylo by nutné další kolo ověřování u TopOption. Se založeným účtem Skrill ovšem tuto proceduru podstupovat nemusíte, pouze si nový bankovní účet opět spojíte (zesynchronizujete) se stávajícím účtem Skrill. Z pohledu TopOption se nic nemění, neboť účet u Skrill máte pořád stejný. Navíc převod peněz na Váš český bankovní účet probíhá rovněž z českého bankovního účtu (pobočka Skrill v ČR), nestane se tak, že by Vám platbu banky při příchozí platbě ze zahraničí na Váš bankovní účet zamítli, což se také někdy stává.


Samotný účet na Skrill můžete poté využívat klasicky jako svůj běžný účet v bance včetně možnosti otevřít si platební kartu pro tento účet. Provádíte tedy platby na internetu, nakupujete v kamenných  či internetových obchodech, peníze si jednoduše můžete vybírat z bankomatů.

Bezplatnou registraci přímo na stránkách Skrill
můžete provést zde


Při registraci uvádějte pravdivé informace. Váš e-mail zadávaný při registraci bude zároveň Váš přihlašovací do Vašeho účtu SkrillVklad peněz do Skrill je možný bankovním převodem nebo kreditní kartou. Skrill / Moneybookers má zřízen český bankovní účet takže převod peněz by měl proběhnout do pár dní. Bankovní převod je bez poplatků. Při kreditní kartě je vklad okamžitý ale zpoplatněný!


 
Skrill

Skrill

založení internetové peněženky SKRILL zdarma
SKRILL

SKRILL

pohled na účet založený ve SKRILL
O potřebných krocích v průběhu založení účtu jste průběžně informování e-mailem. Nejdůležitější parametry pro dostatečnou funkci účtu je verifikace adresy bydliště, verifikace přidruženého bankovního účtu a verifikace platební karty. Splněním těchto procedur se Vám průběžně zvyšují limity, které jsou Vám povoleny pro převod peněz, tzn. navýšení maximálního limitu částky pro jeden uskutečněný bankovní převod, maximální povolený peněžní obrat za měsíc apod. Verifikaci provádíte a zároveň průběžně kontrolujete v sekci settings (nastavení) -> verification (verifikace). Princip verifikace při ověřování platební karty či bankovního účtu je velmi jednoduchý. Z Vaší přidružené platební karty či bankovního účtu Skrill strhne určitou malou částku. Vy zkontrolujete svůj účet a zjistíte, o jakou částku se jedná, tu potom vyplníte do verifikačního pole ve Srill, které opět naleznete v settings-> verification.  O tom, jestli je Vaše verifikace splněna, se dozvíte jednoduše v sekci verifikace, kde Vám po úspěšném ověření účtu či platební karty budou místo červených křížků svítit zelené fajfky.  Pokud by jste si s něčím nevěděli rady, nebojte se nás kontaktovat na e-mailu: cztrader.nolimit@seznam.cz a nebo nám napište přímo do diskuze.


27. DÍL Mýty a podvody o výdělcích z binárních opcí

V dnešním díle z Deníku Binárníka bychom se rádi podrobněji zaměřili na ožehavé téma z oblasti obchodování binárních opcí. Jedná se o nepravdivé reklamní taháky, které nejednoho z lidí nalákají na rychlé obchodování binárních opcí pod vidinou desetitisícových či dokonce několikamilionových výdělků během několika měsíců. Již jednou jsme zdůrazňovali, že náš web se primárně věnuje přímo rozboru a analýze praktického obchodování na finančních trzích a společnými silami se snažíme porozumět stále novým a novým věcem, o které není v oblasti obchodování binárních opcí nouze. K této reakci nás však „donutily“ neustále přicházející reakce z řad našich čtenářů či návštěvníků našeho webu, kteří se přímo nechali „nachytat“ na vidinu rychlého zbohatnutí, případně mají s brokerem doporučovaným přes podvodné weby problémy s výběrem svých vložených financí. Celá situace je o to mrzutější, že v momentě, kdy obchodníci vložili své peníze na účet brokera a přijali jeho nevýhodné smluvní podmínky, nejsme schopni již v této věci nic udělat. Tyto situace nás velmi mrzí a snažíme se poškozeným obchodníkům i přesto být co nejvíce nápomocni při řešení jejich problému.


Je zřejmé, že pokud zde vyjmenujeme všechny weby, které mají v popisu práce např. vytvořit v lidské mysli pocit, že díky binárním opcím je možné sedět jen doma a pouze klikat na CALL či PUT a zisky se Vám jen pohrnou, následující den se objeví další a další weby a náš článek již nebude aktuální. Zaměříme se tedy pouze na velmi častá sousloví či obecná fakta, které jsou při takové „manipulaci“ používána a uvedeme příklady takových webů.

Než začneme cokoliv diskutovat či rozebírat, je nutné říci jednu věc. Pokud už si nějakého brokera na binární opce vyberete, zajímejte se alespoň o jeho historii a zjistěte si, jestli je řádně regulován kyperským regulačním úřadem CySEC a má povolení působit v oblasti investic i v ČR. Jen tak máte možnost, pokud nastanou s brokerem problémy, vymáhat své investiční prostředky zákonnou cestou zpět. Velmi důležitým faktem, je také pojištění Vašich vkladů proti úpadku brokera (stejně jako např. v bankách či jiných peněžních ústavech jsou pojištěny Vaše vklady). Všechny tyto náležitosti např. splňuje broker na binární opce s podporou českého jazyka
TopOption.


Velkou a silnou reklamní kampaň, která na nás vykukuje snad z každé stránky, mají asi dvě webové stránky. První je „binary-profit.com/cz/“ a druhá je velice známá „obchodovanipronovácky.cz“ (která existuje v mnoha verzích s mírnými odlišnostmi). V obou případech je jedním z doporučovaných brokerů EZTrader a přidává se k nim např. ZOOMTRADER apod. Na tyto brokery nám denně vždy chodí několik stížností od obchodníků, problémy s manipulacemi cen až po bezdůvodné uzavření účtu, nevyplacení investic a odmlčení se v komunikaci.

Na první zmíněné stránce se z automaticky spuštěného videa dozvíte několik zarážejících informaci. Především je zde psáno, že prezentace je určena pro lidi, kteří chtějí vydělávat „alespoň“ 10 000 Euro za měsíc (tedy 270 000 Kč měsíčně). To vše jen s minimálním vkladem 200 Euro apod. Je nutné si uvědomit, že s takovým kapitálem nemůžeme během měsíce začít vydělávat desetitisíce natož statisíce!!! To by musela být Vaše obchodní úspěšnost být větší než tisíce procent. Velmi dobrý obchodník si udržuje dlouhodobou úspěšnost okolo 70% (s možnými výkyvy nahoru i dolů). Celou prezentací Vás provádí údajný expertní obchodník Petr Kováč. Dále je zdůrazněno, že nepotřebujete žádné technické znalosti a „stačí pouze dodržovat metodu“. A pak se strhne obligátní lavina obrazových vjemů, která má ve Vaší mysli vyvolat chtíč či pocit jednoduchosti k získání drahých a nákladných věcí movitých či nemovitých, např. apartmány, drahé automobily, obrovské peněžní sumy. Následují ukázky bankovních účtů s vysokými peněžními zůstatky. Velmi nevěrohodně poté působí ukázka s obchodního účtu brokera, u kterého Kováč obchoduje. Zde má při stejných investicích 100 Euro výsledné zhodnocení od 345% do 491%. Takové zhodnocení u klasických binárních opcí žádný spolehlivý broker nenabízí. Pokud budeme uvažovat One Touch Opce i zde má broker velmi dobře spočítané, jak se může cenově dané podkladové aktivum vyvíjet a hraniční ceny jsou tak stanoveny na méně obvyklé. Je velmi nepravděpodobné, že v tak krátkém čase, jako uvádí autor, cca většinou pod 2 hodiny dojde k tak velkému zhodnocení investice. Zabrousili jsme tedy hledat pravdu přímo na stránky autorem doporučovaného brokera Anyoption. Zde se dozvíte, že máte k dispozici víkendové opce (zhodnocení až do 380%, kde tedy autor vzal skoro 500%). Tyto víkendové opce mají pevně dané doby expirace (většinou na konci pracovního týdne, tedy pátek večerní hodiny). Co ovšem nevidíme na videu, expirace 15.03.2014 a také 16.03.2014 (to jsou sobota a neděle). Jak mohou podkladová aktiva, které v Touch opcích tento broker nabízí (vesměs běžné měnové páry, akcie a komodity) expirovat mimo tržní dny? Otazníku a otázek je velmi mnoho a zabírali bychom s tímto velmi mnoho místa na našem webu. Třešničkou na dortu je zaručená dlouhodobá úspěšnost větší než 87%. V pravém spodním rohu se pak neustále objevují aktuální částky výherní (i sem tam neúspěchy) z obchodování uživatelů v EZTRADER i ve víkendových dnechJ. Na těchto stránkách tedy obchodní trhy jedou neustále i o víkendech na „plné pecky“. Což je reálně samozřejmě nesmysl.  Jedná se však o velmi dobře cílenou marketingovou kampaň, která by měla u potencionálních obchodníků budit zájem o obchodování s větším objemem investicí.


Podvody opce

Podvody opce

Podvodné weby s binárními opcemi a jejich zaručené taháky

K uzavření celého tohoto článku ještě napíšeme, že ani zde nechybí fiktivní jména velmi spokojených osob a také doporučení na obchodního robota (bota), který bude za Vás obchodovat a vydělávat. K tomuto můžeme říct jen jedno. Nikdy si nenechte ovládat účet automatickým systémem či nějakým robotem, a pokud se rozhodnete využívat zasílání obchodních signálů, vždy si důkladně ověřte pomocí technické analýzy jejich důvěryhodnost!!!

víkendové opce

víkendové opce

přehled možných investic na víkendové opce a jejich páteční expirace

Proč se neustále objevují nové a nové podvodné stránky na binární opce? Možná jste si tuto otázku položili i Vy sami, stejně jako my. Z e-mailových reakcí (nám zaslaných) od různých obchodníků či čtenářů, je však zřejmé, že se vždy najdou lidé, kteří takovému mamonu podlehnou. Pokud tento byznys bude stále nacházet podporu v lidech, není důvod, aby přestal fungovat. Vznikat tak budou neustále stránky a blogy, profesionálně či méně profesionálně vypadající, ale s pořád stejnou písničkou o lehkém výdělku z binárních opcí. Je smutné, že v zemi, kterou negativně proslavil nejeden „šibal“ typu Kožený či Krejčíř, neustále nacházejí podporu takové projekty.
 

Binární opce, jako každý jiný investiční produkt, je nutné brát s respektem a také k němu takto přistupovat.  Realisticky uvažující člověk, nemůže vážně věřit tomu, že bude jednoduše vydělávat obrovské peníze podle návodu vystřiženého jak s kuchařky na dobrý dort. Obchodování na finančních trzích je tvrdá práce jako každá jiná a bez alespoň základních znalostí technických nástrojů pro analýzu ceny na trhu, nelze uvažovat o dlouhodobějším úspěchu. Velmi si proto vážíme připomínek, zkušeností, příspěvků a názorů všech našich čtenářů, členů obchodní skupiny CZTRADER i budoucích čtenářů. Byly bychom velmi rádi, aby povědomí o binárních opcích nevzbuzovalo ve většině lidí pouhou vzpomínku na to, jak se kdysi či před časem nechali napálit či vmanipulovat nějakým Adamem Svobodu, Petrem Kováčem či Honzou Kuděláskem k neuváženému investování bez reálných znalostních základů. Na závěr můžeme slíbit, že se budeme stále společně s Vámi snažit podávat všem zájemcům o obchodování binárních opcí důležité a nezkreslené informace ze světa obchodů.28. DÍL Heiken-Ashy Bary a jejich využití 

Dosud jsme se v celém seriálu z Deníku binárníka zaměřovali na analýzu a využití tradičních obchodních grafů, jako je graf čárový či švíčkový. Existuje však i několik méně typických variant pro zobrazení historie vývoje cen. Jedna z nich je právě pomocí Heiken-Ashy (někdy uváděno jako Heikin-Ashy) barů. Na první pohled tyto grafy vypadají velmi podobně jako grafy svíčkové, nenechte se ovšem mýlit. Heiken-Ashy bary zobrazují vývoj ceny na základě průměrování ceny, nevidíme zde tedy úplně přesně aktuální cenu na trhu. Nejlepší metodou jak se naučit s těmito grafy pracovat je nejprve vložení tohoto typu grafu přimo do běžného svíčkového grafu. Můžeme tak vysledovat jednotlivé rozdíly v zobrazení cen a zároveň si ujasníme odlišné chování obou typů grafů.
Proč bych měl využívat další typ grafu?

Užitečnost těchto grafů tkví především v tom, že jsou schopny díky průměrování cen jasněji odlišit pokračující  trend nebo chcete-li momentum na trhu i přes drobnější cenové výkyvy. Filtrovány jsou tak např. při celkově klesajícím trendu případné rostoucí svíčky, které se otevírají a uzavírají v tělě předchozí klesající svíčky apod. Dostáváme tak v konečném důsledku např. kontinuální řadu rostoucích svíček. Podobně se chová i např. indikátor Fractal AMA, který se snaží průměrováním cen na trhu vyloučit krátkodobé cenové výchylky na trhu proti hlavnímu trendu.

Jak poznáme tedy trend na trhu?

Trend je u tohoto typu zobrazení indikován pomyslnou úsečkou, která spojuje jednotlivé svíčky ze strany, kde nemají knot tzv. HA (Heiken-Ashy) bary. Při rostoucím trendu je to tedy spojnice svíček (HA barů) bez spodního knotu. A při klesajícím trendu je to spojnice svíček (HA barů), které nemají horní knot. Co to pro nás znamená? Pomocí tohoto zobrazení jsme schopni identifikovat na trhu dlouhodobější trend a můžeme si tak lépe načasovat investiční vstup do pozice.

Heiken-Ashy

Heiken-Ashy

princip rozpoznání trendu

Stejně jako u ostatních indikátorů či grafů je nutné si vstup do pozice potvrdit. Nelze tedy jen slepě spoléhat na Heiken-Ashi grafy. Praktické využití tohoto grafu je možné např. s pomocí supportu a resistanci. Uveďme příklad: Sleduji vývoj ceny na trhu měnového páru EUR /USD, cena klesá, až se delší dobu ustálí na supportu, poté má mírnou tendenci opět vzrůst a zase klesnout. Heikin-Ashi ukazuje stále bílou (klesající) svíčku.V momentě, kdy Heiken-Ashi graf vytvoří černou (rostoucí) svíčku bez spodního knotu, lze toto chování brát jako obrat na trhu a moment pro investici na CALL. Pokud srovnáme tento úsek grafu se standardním svíčkovým grafem, vidíme, že zde již aktuálně cena nějakou dobu roste.
Tuto jednoduchou strategii můžeme doplnit do již dříve uvedené strategie Bunny Girl a dostáváme tak silný nástroj pro analýzu finančního trhu. V našem obchodním grafu budeme tedy mít zobrazeny tyto následující nástroje:

Z Bunny Girl: Zachováme všechny 3 ukazatele wMA v nastavení period (5, 20 a 100), ponecháme i ukazatele Bollinger Bands, necháme zobrazené i ukazatele supportů a resistencí (Support and Resistance ukazatel)

Z nové strategie: vložíme do grafu ukazatel Heiken Ashi (defaultně nastavena červená pro pokles ceny a modrá pro růst ceny, knoty u těchto svíček je dobré nastavit na barvu, která bude vidět i na černém a bílém pozadí, v šabloně nastaveno na tmavě růžovou) a oscilátor Stochastic s nastavením (14,7,3). Opět zde máme přehled o překoupeném či předprodaném trhu, vidíme však dvě křivky místo jedné jako např. u RSI indikátoru. Hlavní linka se nazývá %K (modrá) a druhá linka se nazývá %D (červená). Princip výpočtů a nastavení lze najít přímo na stránkách Meta Traderu v detailním popisu indikátoru zde. Celkově se dají signály od tohoto indikátoru interpretovat několika základními způsoby:
  1. Nákup (BUY, CALL)- v momentě, kdy se některá z linek dostane do přeprodaného pásma (pod hranici 20) a poté vzroste opět nad toto pásmo. Prodej (SELL, PUT) – obdobně jako v předchozím případě, tedy vzrůst nad hranici 80 (překoupené pásmo) a následný pokles pod tuto hranici.
  2. Další nákupní signál lze generovat z chování obou linek vzájemně. Nákup (BUY, CALL) když %K linka překročí zespodu nahoru linku %D a analogicky signál pro prodej (SELL, PUT) v momentě, kdy linka %K klesne pod linku %D.
  3. Hledání divergencí. V momentě, kdy ceny na trhu utváří nová maxima, ale stochastic oscilátor není schopen překonat svá předchozí maxima. Trh již nemá sílu dále růst a brzo převezmou nadvládu medvědi nad býky. Analogicky platí pro minima.

ŠABLONU DO META TRADERU SI MŮŽETE
STÁHNOUT ZDE (heslo:CZTRADER)

Náš obchodní graf bude tedy vypadat následovně:
Nástroje

Nástroje

přehled využitých technických nástrojů

Nyní následují praktické situace z obchodování komentované přímo v jednotlivých obrázcích. V čem by nám především měly nové technické ukazatele pomoci? Především určit hlavním momentum na trhu, které jsme postrádali při využití Bunny Girl Strategie. Budeme velmi rádi, pokud se s námi vrhnete do testování a společně můžeme „vychytat“ i další situace na trhu, které můžou být zajímavé pro investice.
Více příkladů investic i v naší obchodní skupině
CZTRADER na facebooku!

Obchod 1

Obchod 1

využití Heiken-Ashi
Obchod 2

Obchod 2

reálné obchody s využitím určení správného "momenta" na trhu


29. DÍL Obchodní seance 2

V minulém 26. díle z Deníku Binárníka jsme se seznámili i s dalšími zajímavými nástroji pro analýzu trhu jako je volatilita jednotlivých měnových párů, jakou sílu má daná měna aktuálně na trhu apod. Z Vašich zajímavých dotazů vyplívá také zájem o ukázku volatilních období na trhu a příklady takového obchodování. Začneme tedy ještě doplněním předchozího 26. dílu Deníku Binárníka (Obchodní seance). Zde jsme si uvedli obchodní časy velkých finančních trhů a ukázali jsme si také vliv těchto trhu na volatilitu příslušných měnových párů. Je tedy zřejmé, že trh je v podstatě aktivní celý den, ale je zapotřebí vědět na které konkrétní  podkladové aktiva je dobré se více během dne zaměřit. Pro naše časové pásmo se jeví z hlediska volatility a zajímavých investičních příležitostí tyto časové úseky:

Pokud to vezmeme popořadě hezky od začátku dne, lze se po půlnoci zaměřit na dva souběžně otevřené finanční trhy a to trh v Sydney (Austrálie) a trh v Tokiu (Japonsko). Tyto trhy spolu souběžně operují od 1:00 do 8:00.

Následně se v 9:00 otevírá i Londýnská burza, je tedy možné vystihnout i souběžné trhy Tokio vs. Londýn a to včase od 9:00 do 10:00.

Další zajímavé časové období nastává v době otevření Americké burzy, a tedy v časovém období od 14:00 do 18:00 můžeme zastihnout otevřený jak New York, tak i Londýn. Srovnejte cenový pohyb na obrázku níže při obchodování EUR/USD. Při otevření burzy v New Yorku je pohyb ceny významně vyšší než na konci obchodního dne.


Nezapomeňte na časové posuny na jednotlivých grafech. Grafy indexu síly měn a volatility korespondují s obchodním časem v TopOption. Tento čas je vůči našemu posunut o 2 hodiny. Např. čas 12:00 v TopOption odpovídá našemu času 14:00, zároveň čas v Meta traderu je posunut o 1 hodinu dopředu vůči našemu, tedy 14:00 našeho času je 15:00 v Meta Traderu. Celkově tak čas v TopOption vůči Meta Traderu je o 3 hodiny posunut. VOLATILITA

VOLATILITA

srovnání volatility na tru EUR/USD v různém časovém období

Tyto časy můžeme brát jako odrazové body pro časové období, kdy se obvykle na burze obchodují větší peněžní objemy než v jiných časech. Konkrétně např. Londýn velmi často ovlivňuje volatilitu u známých měnových párů EUR/USD, EUR/GBP, GBP/JPY. Pokud zabrousíme podrobněji do statistiky jednotlivých obchodních dnů zjístíme, že obvykle právě úterní či středeční obchodní seance přinášejí největší pohyby cen na trhu.

Více pozor je nutné si dávat obvykle při pátečních obchodních seancích. Nejen pro nás je pátek „malá sobota“ a může tedy dojít k více nevyzpytatelným pohybům cen na trhu. Podobně obezřetně bychom se měli chovat i v pondělky na začátku obchodních seancí a také ve dnech státních svátků. Hlavně významných svátků v USA a ostatních velkých zemích. Vyhlašování důležitých ekonomických zpráv má obvykle větší vliv na akciové trhy, u kterých může tato zpráva ovlivnit dlouhodobější vývoj ceny. Z praktických pozorování měnových páru je zřejmé, že u nich může dojít k překvapení vždy a nemusí se jednat nutně o chování spojené s vyhlášením určité ekonomické zprávy.

Příklady ukazatelů ceny:
V první skupině lze uvést úrokové sazby. Od výše úrokových sazeb se odvýjí cena dluhopisů a jejich nominální hodnota na trhu. Informace z důležitých finančních trhů lze čerpat ze stránek velkých centrálních bank či: pro USA to je United States Federal Reserve www.federalreserve.gov, dále pro Japonsko je to Bank of Japan www.boj.or.jp, můžeme tak logicky najít i pro evropu Centrální evropskou banku www.ecb.int.

Druhou skupinu tvoří ekonomické ukazatele vyspělých zemí. Zde nás bude především zajímat Hrubý národní produkt (GNP- The Gross National Produkt) a Hrubý domácí produkt (The Gross Domestic Product).

Další skupinu ukazatelů můžeme hledat v různých průmyslových odvětvích a ve stavebnictví. Opět nás zajímají objemy průmyslové výroby, výhledy podniků do budoucna (dostatek objednávek, zásoby výrobního materiálu, kapacity podniků a jejich využití apod.), bytové výstavby velkých developerů a jejich investice.

Ukazatelů je opravdu mnoho a je dobré se zaměřit např. na jednu skupinu, případně na související témata. Pokud např. sledujeme zaměstnanost velkých podniků, hledíme také na index mzdových nákladů, který nám řekne více o stavu podniku. Na první pohled např. podnik nepropouští v krizi zaměstnance a můžeme si mylně myslet, že se mu daří. Z indexu mzdových nákladů však můžeme, zjisti celkově snížené čtvrtletní výdaje na mzdy a je tedy zřejmé, že zaměstnavatel zareagoval na snížené zakázky podniku tím, že zaměstnance nepropustil, ale snížil jim mzdové ohodnocení v rámci zachování pracovních míst.

Všechny tyto aspekty fundamentální analýzy lze zahrnout do investiční analýzy a optimalizovat tak vstupy na trh. Praktické využití se jeví ovšem na delších časových úsecích v řádu několika hodin až dnů.

Nyní přejděme k praktickým ukázkám z obchodního trhu. První je investice na měnový pár EUR/JPY v čase 6:40 (TopOption čas odpovídá našemu času po přičtení 2 hodin). Tedy v našem časovém pásmu 8:40. Víme, že v tuto dobu je otevřené Tokio a otevřela se nám Německá burza a brzy bude následovat i Londýnská burza. Dostatečná volatilita na trhu by tedy měla být zajištěna. Z indexu relativní síly měny lze vysledovat výraznější posilování Eura vůči Japonskému jenu. V Meta Traderu se nám zároveň potvrzuje vzrůst ceny na tomto měnovém páru. Trh má vlnkovitý tvar a postupně roste. Vstup do investice si potvrdíme chováním křivek wMA (Bunny Girl strategie) a správnou svíčkou Heiken-Ashi. Posledním rozhodujícím faktorem pro investici bylo proražení resistance a signál od oscilátoru Stochastic. Při investici se tedy snažíme hledat více signálů, které nám potvrdí správný vstup na trh. Minimalizujeme tak riziko, že se vývoj ceny na trhu obrátí zrovna pár minut po naší investici.

Investice 1

Investice 1

analýza investice EUR/JPY

Druhá je investice na měnový pár GBP/USD v čase 9:17 (TopOption čas odpovídá našemu času po přičtení 2 hodin). Tedy v našem časovém pásmu 11:17. Víme, že v tuto dobu je otevřený Londýn a Německá burza. Z indexu relativní síly měn je vidět, že GBP v podstatě již delší dobu tento den oslabuje. Je zřejmé, že po otevření americké burzy dojde k dalšímu poklesu, což se také v následujících hodinách stane, viz index a jeho vývoj v čase po 12:00 (tedy našich 14:00- otevření burzy New York). Můžeme však stihnout posilování GBP ještě před 12:00. K tomuto posilování pravidelně dochází i v minulosti a je tedy dobré tohoto opakování využít. Sledujeme tedy graf v Meta Traderu, kde trh dosahuje supportu v čase 12:10 (Meta trader), což koresponduje s časem v TopOption 9:10. Odraz od supportu nám potvrzuje i následující rostoucí svíce a pohyb křivek oscilátoru Stochastic.

Velmi důležité je vytvoření symetrické svíce Heiken-Ashi. Jedná se o vysledovaný signál, který již delší dobu testujeme, a je velmi spolehlivý, pokud se trh zrovna nenachází v protichůdné situaci, tzn.  objeví se Heiken-Ashi svíčka pro růst a trh se již blíží do překoupeného pásma, nemůžeme tedy s jistotou odhadovat, že takto nastalý stav delší dobu vydrží. Je tedy dobré tento signál spojit i s dalšími podmínkami na trhu pro úspěšný vstup do investice. Trh by se měl ideálně např. při signálu pro růst nacházet v přeprodaném pásmu, dobrá je také signalizace vytvoření supportu pro odraz ceny. Prorůstový signál by se ani neměl nacházet v blízkosti wMA100 respektive těsně pod touto křivkou. Nyní již k samotné Heiken-Ashi PINBAR svíci. Charakteristickými znaky této svíce je mále tělo a symetrické knoty z obou stran svíce. Tento tvar svíce vzniká většinou vždy po tom, kdy po rostoucí svíčce vzniká opačná klesající svíce a analogicky po klesající svíčce vzniká rostoucí svíce. Důležité je však vědět, že výrazně rostoucí trh doprovází svíce Heiken-Ashi modré barvy bez spodního knotu. Pokud se tedy již konečně utvoří Heiken-Ashi PINBAR s knotem i ve spodní části, je zřejmé, že trh má tendence již v průběhu posledního vývoje i klesat, neboť Heiken-Ashi průměruje ceny za sledované časové období. Analogicky výrazný pokles ceny na trhu je doprovázen Heiken-Ashi svíčkami bez horního knotu. Utvořením symetrické Heiken-Ashi PINBAR svíce nám dává trh najevo své prorůstové tendence


Investice 2

Investice 2

analýza investičního záměru na měnový pár GBP/USD

Za signál pro pokles ceny na trhu můžeme tedy brát vytvoření symetrické Heiken-Ashi PINBAR svíce s pozadím klasické klesající svíčky po delším předchozím cenovém růstu (delší řada Heiken-Ashi rostoucích svíček bez spodního knotu). Naopak signál pro růst na trhu předpokládá předchozí klesající cenový vývoj trhu s delší řadou Heiken-Ashi bez horního knotu. Vytvoření symetrické svíce Heiken-Ashi s pozadím rostoucí svíce nám tak může pomoci predikovat obrat ceny na trhu k růstu. Takových signálů, kde se bude zároveň trh nacházet optimálně v přeprodaném či překoupeném pásmu se utváří na trhu za den pouze několik je tedy dobré, pokud již nastanou, využít této možnosti k investici.
Heiken PINBAR

Heiken PINBAR

ideální situace na trhu pro využití Heiken-Ashi PINBARU


05. DÍL TESTER STRATEGIE

Velmi často je potřeba naši novou strategii otestovat z hlediska funkčnosti, optimálního časového rozlišení či správného nastavení technických indikátorů. Navíc testování na DEMO účtu od TopOption nemusí být zdaleka tak efektivní, neboť si do grafu nemůžeme přidat technické indikátory. Jedním z řešení je testování strategie přímo na živém trhu, kdy čekáme na signály z trhu a postupně upravujeme naše nastavení. Mnohem rychlejší je varianta, kterou nabízí samotný Meta Trader v podobě testeru strategií.


O co se jedná?

Principiálně jde o možnost tzv. backtestingu, kdy využíváme historická data z trhu pro obchodování pomocí námi zvolených nástrojů. Jednoduše si tedy zvolíme obchodní trh, u kterého nastavíme nejlépe svíčkové zobrazení a požadované časové rozlišení (M5, M15 apod.) Dále si můžete navolit sledované časové období např. 4 dny zpět a sledujeme možné vstupy na trh pomocí naší strategie. Před spuštěním testeru strategií je dobré si technické ukazatele a indikátory nachystat pro vložení do grafu. Po spuštění testeru lze přidávat technické nástroje přímo do grafu. Nezapomeňte na to, že pokud zvolíte tlačítko zastavit u právě probíhajícího grafu, po opětném spuštění se Vám nastartuje opět prázdný graf a musíte zvolené  ukazatele opět nahrát do grafu. Je tedy dobré si nastavit delší časové období např. 5 dní.

Můžete tak velmi snadno a efektivně vyselektovat ideální investiční příležitosti detekované právě pomocí Vaší strategie resp. zvolených technických indikátorů. Vývoj ceny na trhu je v tomto testeru několikanásobně zrychlený a proto nemusíte trávit desítky minut či hodin sledováním vývoje trhu, ale můžete pohodlně ve zrychlené formě hledat právě Vaše možné vstupy do investice a následně posoudit jejich efektivitu s ohledem na zvolenou expiraci opce.

Stále však mějte na paměti, že backtesting nebo-li zpoětné testování strategie nezohledňujě psychologickou stránku obchodování, která může z velké části ovlivnit Vaši úspěšnost na finančním trhu. Pokud se nám tedy podaří vyladit strategii na historických datech případně i poté na živých datech buď s využitím demo účtu či sledováním aktuláního trhu v Meta Traderu, pořád nemáme záruku úspěchu s reálnými investicemi , pokud se nebudeme důsledně držet obchodního plánu. Je tedy dobré strategii testovat např. 1 měsíc a poté zkoušet s malými investicemi uspět i na „živém“ trhu.  

Pro testování používáme konkrétní skript Training2 od Denise Orlova, tento jsme Vám pro jednoduchost nahráli přímo do Meta Traderu, který je ke stažení zde (Heslo: CZTRADER).


Test Strategie

Test Strategie

Nastavení testeru strategie
TESTER detail

TESTER detail

detailní pohled na celou konzolu testeru strategie

My si nyní prakticky ukážeme, jak lze trénovat vstupy při využití strategie BunnyGirl + VIGO ukazatele. Zvolíme si nejznámější trh EUR/USD. Vidíme, že po přidání všech nezbytných indikátorů popsaných v sekci binární strategie a v deníku binárníka, nám indikují možné vstupy na trh. Jedná se např. o využití Spearmana a Center of Gravity v překoupeném pásmu společně s odrazem od resistance apod.
Tester  v akci

Tester v akci

Příklad testování strategie BUNNY + VIGO


06. DÍL PRAKTIKY BROKERA BANC DE BINARY

Dnešní speciální díl z Deníku binárníka, věnujeme ponaučení, jak se nevyplácí sednout na lep nepoctivému brokerovi na binární opce. Je nutné říci, že asi u každého brokera se najdou i nepoctivci jednotlivci (manažeři), kteří se Vás budou snažit nalákat na neuvážené obchodování, aby dosáhli zisku z Vašeho vkladu. Mnoho napálených lidí i nerado o něčem takovém píše, neboť se stydí, že právě oni byli těmi napálenými. Proto velmi děkujeme našemu členovi Vigovi, že se s námi o tyto zkušenosti podělil. Na internetu existuje celá řada webů zaměřených na problematiku binárních opcí, většinou se však jedná o účelově zmanipulované informace, které Vás mají přesvědčit o tom, že peníze pomocí binárních opcí lze vydělat naprosto jednoduše bez znalostí. Celý příběh VIGA, o tom, jaké strasti zažil s brokerem Banc de Binary si můžete přečíst níže.
Jak jsem začal obchodovat s Banc de Binary (VIGO)
Na Binární opce jsem narazil na internetu při nějaké scam reklamě. Bohatej maník na ostrově srká piňakoládu z ananasu a má se krásně a je vysmátej, protože obchoduje binární opce. „Co to ty binární opce jsou“, říkal jsem si a začal jsem se o to zajímat, protože v tý době jsem zkoušel rozjet moje intradenní obchodování na forexu.To stejně bude nějaký gambling, no ale když to má vztah k trhu tak to přece mužeme nějak ovlivnit. Hledal jsem tedy vhodného brokera. Narazil jsem na Banc de Binary (dále jen ve zkratce BdB) a zalíbilo se mi, že mají obchodovatelné opce od 1Eur. To bylo rozhodujícím faktorem, proč jsem začal u nich obchodovat. Na internetu jsem přečetl pár článků jak je BdB skvělé a dál jsem nepátral. Založil jsem učet na 250Eur minimální vklad na demo. Píšu jim, že jsem vložil vklad a že chci demo. Odepsali, že to pošlou příslušnému oddělení. Po dvou dnech už mě nebavilo čekání tak jsem se rozhodl, že zkusím pár obchodů. Udělal jsem tři ztrátové obchody a díky martingale, jsem ztratil 10Eur. No nic tak se na to vykašlu. Je to gambling a jdu od toho pryč. Tak dávám withdrawal request a tady to všechno začalo. Za deset minut mi volá manažer jménem Oliver Martin, že jsem se rozhodl dát whitdrawal request. Jestli si to nechci rozmyslet. Já říkám, že jsem chtěl demo a to jsem nedostal a nemohu si vyzkoušet svojí strategii a že jsem měl serii špatných obchodů a že chci okamžitě skončit. On říká. že demo je na nic, že tam se naučim jen chyby a tak. Jestli nechci k němu do skupiny. Že má obrat 300% do roka. Jejich strategie spočívá v kritických ekonomických zprávách z USA, stav ekonomiky, vývoj nezaměstnanosti atd. Jejich analytické oddělení vždy ví a vypracuje vstupy právě na tuto dobu, 40 minut do mě tlačil, až jsem nakonec podlehnul. Jeho požadavek však nebyl malý. Abych se dostal k němu do skupiny, musel jsem splnit podmínku minimálně 10000 eur na učet BdB. Po několika dnech finančních převodů jsem uložil na ucet BdB 8800 Eur, s tím, že budu pokračovat dál. Měl jsem ještě několik peněz v Čezu na long. Tam ten výběr trval trošku dýl. Po uložení 8800 Eur mi Oliver Martin volá, že se jeho nadřízený manažer rozhodl, že mi dají vstupní bonus abych dosáhl na tu hranici 10000. Já říkám, že to není problém, jen to chvíli potrvá.Ale do mailu mi přišlo několik smluv k podpisu přes adobe e-sign formuláře.Protože vše bylo v angličtine moc jsem to nepročítal, protože bych s tím strávil půl dne. Vše jsem podepsal. Odeslal zbytek peněz a čekal jsem na Event, který byl v pátek. Ve čtvrtek mi přes Skype dali školení jak obchodovat binární opce pomocí MT4. Horší strategii jsem neviděl. Ale budiž, když jim to vydělává tak to asi funguje. V hlavě jsem měl stále obraz peněz a co si za to koupím. Veškeré obranné mechanismy v hlavě přestaly fungovat. Měl jsem totálně vymytý mozek z toho, jak mi furt volali, psali. I nekolikrát denně. A stále a stále dokola, jestli tam můžu přihodit nějaké peníze. Já říkám že už to je moje Top, a že jestli mi ukážou pár dobrých obchodů tak nebude problém, přidat další.
 

Je pátek 14:30, chvilička před Eventem. Toto je přepis Skype konverzace.
Dear Traders!
We are expecting a positive result for the NFP, meaning a bullish movement to the USD. With a very bold number in the ADP (179K+ new jobs!!!) we are expecting the number of new jobs to be very high and thefore pushing the USD up as well as its correlating assets.
 
Please PLACE the following trades AT 12:20 GMT for the expirations are written Percentage refers to percent of total investment on NFP:*Please note, you place the trade at 12:20 NOT FOR THE EXPIRATION 12:20!!! Reccomend to put at least 35-40% of the account at risk between these trades! BIG BIG EVENT with BIG PROFITS
 
 
EUR/USD - DOWN  expiry: 12:40 (30%)
USD/CHF - UP expiry: 12:45/13:00 (30%)
GOLD - DOWN expiry: 12:40 (20%)
USD/JPY - UP expiry: 12:40 (10%)
GBP/USD - DOWN expiry: 12:40 (10%)
 
These percentages refer to the overall investment of 100%. EXAMPLE: If your account balance is $50,000 and you want to risk 50% of the account (25K); you would place $7500 EUR/USD (30% of 25K not 50K!) $5000 Gold
 
**THESE EXPIRATIONS ARE CURRENTLY CLOSED AND YOU CAN ONLY TAKE THEM AFTER 12:10/12:20 GMT! PLEASE CONFIRM THAT YOU READ AND UNDERSTAND!
 
Be ready at 12:30 to place correction trades!
 
Byl jsem velice nervozní. Ale stále jsem nevěřil na uspěch. Rozhodl jsem se investovat jen 50 Eur.

Další přepis.
 
[6.6.2014 14:12:45] Oliver Martin: take the traeds now!
[6.6.2014 14:13:18] Miroslav Viktorin: there is no 12:40 expires
[6.6.2014 14:15:10] Oliver Martin: it will be in 8 min
[6.6.2014 14:15:17] Miroslav Viktorin: ok
[6.6.2014 14:21:23] Oliver Martin: what are you doing??
[6.6.2014 14:21:26] Oliver Martin: open the trade
[6.6.2014 14:21:31] Oliver Martin: 1k at least
[6.6.2014 14:21:33] Miroslav Viktorin: i did
[6.6.2014 14:21:36] Oliver Martin: no
[6.6.2014 14:21:55] Oliver Martin: ??
[6.6.2014 14:22:00] Oliver Martin: yoou opend 1 trade
[6.6.2014 14:22:06] Oliver Martin: on 50
[6.6.2014 14:22:11] Oliver Martin: whats up
[6.6.2014 14:22:20] Oliver Martin: you sould have take them 10 min
[6.6.2014 14:24:38] Oliver Martin: ???
[6.6.2014 14:24:59] Miroslav Viktorin: what 10 mins
[6.6.2014 14:25:12] Oliver Martin: take it now!!
[6.6.2014 14:25:15] Oliver Martin: go go go go
[6.6.2014 14:25:18] Oliver Martin: 2k
[6.6.2014 14:25:22] Oliver Martin: 1-2k
[6.6.2014 14:25:24] Oliver Martin: for trade
[6.6.2014 14:25:28] Oliver Martin: go go go
[6.6.2014 14:25:48] Miroslav Viktorin: dont panic me. its my first trade. There will be other trades as well
[6.6.2014 14:26:01] Oliver Martin: lol
[6.6.2014 14:26:09] Oliver Martin: that what we talked about
[6.6.2014 14:26:16] Oliver Martin: to show you what we can do
[6.6.2014 14:27:03] Miroslav Viktorin: I will be satisfied, if i win my first trade.
[6.6.2014 14:27:46] Oliver Martin: thats not what we talked about
[6.6.2014 14:28:00] Oliver Martin: I want to show you the (cash)(cash)(cash)
[6.6.2014 14:30:22] Oliver Martin: X2 three times Really fast al trades !!
[6.6.2014 14:36:37] Oliver Martin: EUR\\USD DOWN for EOD
GOLD DOWN for EOD!!!
[6.6.2014 14:41:21] Oliver Martin: (cash)(cash)
[6.6.2014 14:44:24] Oliver Martin: Why you didnt took all the trades?

Po tomto nezdaru jsem se rozhodl dál toho blba neposlouchat a zablokoval jsem ho ze skypu. Okamžitě jsem dal whitdrawal request a čekal jsem na peníze. Byl pátek večer. A byl jsem naštvaný, že jsem prodělal 50 Eur. + dalších 10000 kč na konverzi mezi korunou a Eurem. No ale budiž. Hlavně, že jsem neprodělal víc. Pak mě ještě štvalo opuštění krásné pozice v ČEZU těsně před Dividendami.
 
V neděli večer mi to ale nedalo a začal jsem trošku brouzdat okolo BdB a vyplácení peněz. A sakra, když jsem viděl první komentáře. Protože jsem podepsal bonus contract tak mi nevyplatí peníze, dokud to celé Bonus + depozit neotočim 20x. Cožééé?  Mám vydělat 300000 Eur abych dostal peníze zpátky? No nazdar. O všechno jsem přišel. To není možné, to přece nemůžou. Držet moje peníze. Začal jsem hledat dál. Vidím i nějaké šťastlivce, kterým peníze vyplatili až po půl roce neustáleho psaní e-mailů a stížností kdoví kam. Všechno je v angličtině, já jsem tady v čechách oni někde na Kypru, co mám dělat do háje. Stress, několik dní jsem nespal. Začal jsem pomalu přijímat věc, že jsem o peníze přišel. A pak mi zase začali volat, abych s nima obchodoval, že mi bude říkat co mám dělat. A já říkám, že obchodovat nechci, že chci peníze zpět. A on furt dokola a dokola. Já ho vyhodil dveřma a on přišel oknem. Dokola, dokola. Já mu říkám, chci peníze zpátky a on říká, jestli tam můžu přidat víc peněz. Začal jsem řvát do telefonu jestli si ze mě dělá prdel. A on říká, že ať se uklidním, že všechy hovory jsou nahrávány. Seknul jsem mu s tím. Jdu hledat dál na internetu jak z toho ven. Až najdu konečně to co jsem potřeboval.CYSEC. Jediná autorita, pod kterou podléhá BdB a většina fiančních institucí na Kypru.
 
Cysec dokonce vydal pravidlo, přímo vztahující se k těmto bonusům. Zákazník má právo na bonus, ale jeho deposit (vklad) se nesmí tohoto bonusu týkat a musí být k dispozici k výběru za všech okolností. No prima aspon něco.
 

Další přepis skype rozhovoru.Tentokrát Oliverův manažer.

Hello mr Goldman
[9:19:59] Danny Goldman: Hey there! I am one of the head managers of the trade room here. I see you have an account with MR. Oliver Martin which you decided you wanted to close
[9:20:30] Danny Goldman: Need to contact you to inform you that you are in a bonus account that has yet to reach turnover, and therfore cannot yet close the account. But more importantly understand why you are not satisfied with the service you got from Oliver
[9:20:45] Miroslav Viktorin: Yes sir, i did. I am sorry that i have to leave, i already explained to Oliver
[9:22:12] Miroslav Viktorin: I am not satisfied with me. I dont want to trade anymore. I lost selfconfidence. There will be no turnover, because i dont want to trade.
[9:22:45] Danny Goldman: So there will be no closing of the account
[9:23:02] Miroslav Viktorin: CI144-2014-02    yes there will closing account
[9:23:23] Miroslav Viktorin: i am going to write complain to CySec.
[9:23:59] Danny Goldman: You signed the bonus terms and conditions
[9:24:08] Danny Goldman: And therfore you must reach turnover before closing the account
[9:24:15] Miroslav Viktorin: Provide accurate, clear and not misleading information, when advertising such a scheme.
ii. Describe in detail to their clients the way the scheme works, as well as its terms and
conditions.
iii. Always be able to separate the funds belonging to clients from the monetary benefit
granted to them.
iv. Monitor on a continuous basis and take all appropriate measures to always be able to
meet the terms of the scheme without affecting their capital adequacy.
[9:24:28] Miroslav Viktorin: nobody told me, nobody explain to me.
[9:24:34] Danny Goldman: You signed a document
[9:24:41] Danny Goldman: That is legally binding.
[9:24:50] Miroslav Viktorin: CySec, see ya
[9:25:01] Danny Goldman: You are over the age of 18 and therfore it is your responsibility to understand
[9:25:22] Miroslav Viktorin: [9:23] Miroslav Viktorin:
<<< CI144-2014-02
[9:25:35] Danny Goldman: (highfive)
[9:26:52] Danny Goldman: Do you often solve your problems by trying to cut roads?
[9:27:17] Danny Goldman: And go against legal contracts you sign. Sir, be reponsible for your actions. You took one trade and lost your confidence, because you are not experienced.
[9:27:29] Danny Goldman: But if you wish to go down that road all the best to you.
[9:28:17] Miroslav Viktorin: i already send complain to CySec, and i provide them all our comunication
[9:28:52] Danny Goldman: Okay
[9:29:55] Danny Goldman: I understand there is nothing to discuss here then, I came with the approach to make things right.
[9:29:57] Danny Goldman: Good luck
[9:30:18] Miroslav Viktorin: Bye

Píšu stížnost CySecu. Posílám, veškerou komunikaci a smlouvy. Prostě všechno co jsem měl. Dokonce i print screeny z účtu. Já vám dám, vy šmejdi. CySec na Vás. A tak si držim palce a říkám si jak dlouho to bude trvat. Po týdnu stále nikdo neodpovídá a oni stále volají a volají. Už to nezvedám. Klidně i třikrát za den. Po dalším týdnu posílám další stížnost CySecu. Stále nic. Jdu hledat dál na fóra. Hledám lidi, kteří měli úspěch a dostali své peníze zpět. Píšu jednomu američanovi. Odepsal mi vzápětí. Že tam měl podobným způsobem na 40000 $ a k tomu ještě dokázal vydělat dalších 10000 $, ale ty mu nikdy nevyplatili. Pomohl mu jeden anglický investigativní novinář ze Sunday Times. Ten novinář je docela pěkný číslo. Už jednou na ně podal žalobu za to, že si BdB sama od sebe sahala lidem na peníze v bance pomocí údajů, které jsme jim poskytly při registraci. Jmenuje se Tony Hetherington. Výborný člověk. Má svoje kontakty v CySecu. Takže mu okamžitě píši můj příběh. Odpověděl mi však až za 14 dní. Už jsem myslel, že je mu to všechno jedno.
 
Mezitím, když BdB vidělo, že fakt nechci obchodovat tak mi poslalo dokument, kde bylo psáno, že mi vyplatí pouze 70% mého vkladu a už nikdy nesmím obchodovat s BdB a  jakmile to podepíšu, tak už nikdy nesmím kontaktovat CySec a chtít od nich nějaké peníze. Aha vy šmejdi, jen toho CySecu se fakt bojíte. Smlouvu jsem nepodepsal, i když jsem měl už tužku v ruce.
 
Ted zpátky k Tonymu. Tony píše, že tam může zavolat a pohrozit jim. Ale může se taky stát, že tu nabídku se 70% taky stáhnou a já nedostanu nic. Odepsal jsem, že čekám na vyjádření CySecu, at ještě počká. Pokud CySec selže tak on bude na řadě.
 
Takže čekám dalších 14 dní. Už jsem se fakt dožral a píšu mail na vechny odkazy v CySecu, včetně ředitele. Co se to tam u Vás sakra děje lidi! Já už jsem sem napsal 10 e-mailů a nikdo mi po měsíci nedokáže napsat ani řádku. Co tam sakra děláte, vy jste přece jediná autorita tady na Kypru. Tak co horšího se mohlo stát. Ups a druhej den mi psal uředník ze CySecu, že můj případ je v šetření. A dnes konečně mi psali, že dali nuž na krk BdB, a že by mi měli peníze poslat okamžitě zpět at je kontaktuji jestli tak učinili. Zkontroloval jsem učet v BdB a zdá se, že peníze z učtu odešli a zbytek už bude jen formalita.
 

Takže rada pro Vás je taková.
Broker musí být registrován pod CySec. Klidně si udělejte ten průzkum zdali tomu tak je. Nestačí jen logo na stránkách, ale vyhledejte to v Cysec databázi. TopOption je jeden z mála brokerů na binární opce, který má licenci pro provož služeb na území ČR od ČNB.
 
Nikdy neposlouchejte ty vylízané manažery, který se chlubí tím, jak vydělávají peníze. Oni tam jsou proto, aby z Vás ty peníze naopak dostali.
 
Obchodujte sami za sebe. Neřiďte se bezhlavě žádnými automatickými obchodními signály a "nedejbože" automatickými obchodními robot systémy alias trader boty.
 
Sledujte web CZTRADER, zapojte se do naší obchodní skupiny na facebooku, pročtěte si diskuzní fórum a učte se ze znalostí i chyb ostatních. Proto tento projekt vzniknul.
 
Vím, že nejsem jediný komu se to stalo, dokonce i hodně čechů naletělo a bylo nuceno dál obchodovat až k nule. Ale mohli se bránit stejně tak jako já. Oni hrají na nervy, bud někdo podlehne a nebo taky ne. Už jsem byl blízko k podpisu smlouvy k odstupu. Vydělali by 3000 Eur aniž bych já udělal jedinej obchod.
 
Vigo


30. DÍL Harmonické patterny 1

S pojmem „harmonické obchodování” nebo také v anglickém jazyce „harmony trading“ se mnoho z nás asi ještě nikdy nesetkalo. Jedná se však o jednu z nejstarších metod, jakým způsobem na trhu odhalit reverzi nebo chcete-li  obrat ceny. Můžeme tak efektivně nastupovat do začínajícího trendu, případně vysledovat skutečný odraz ceny na trhu. Hlavní principem této metody je skutečnost, že chování ceny na trhu je do jisté míry vysledovatelné resp. opakovatelné v jistém harmonickém sledu. Za průkopníka této metody lze považovat J. M. Hursta, který ve svých obchodních kurzech v r. 1970, definoval základní cenové patterny tzv. harmonické patterny, které společně s Fibonacciho úrovněmi definuji místa na trhu, kde by se měli vyskytovat body cenového obratu či chcete-li cenového zlomu. Sám autor o této mětodě říká, že nalezené body obratu by měly predikovat (představovat) místa na trhu, kde převažující prodávající strana brzo ztratí svoji sílů a blíží se konec poklesu ceny, plati pro predikci odrazu ceny k růstu. Analogicky lze vyhledat i situace na trhu pro odraz ceny směrem dolů k poklesu, tedy místa, kdy převažující tlak kupujících brzo vystřídají prodávající. Jeho metodiku odhadu reverze na trhu lze považovat za důležitou část obchodování založeného na sledování pohybu ceny a jejího chování označované souhrnně PRICE ACTION.
Nejdůležitější součástí harmonického tradingu je respektování přirozeného pohybu ceny na trhu. Rozlišujeme tedy pouze rostoucí (rally) cenové cykly a klesající cenové cykly (sell-off). Tyto mohou být velmi dobře kvantifikovány pomocí Fibonnaciho úrovní a znalosti rozpoznání cenových patternů. Z dlouhodobějšího pozorování je zřejmé že Fibonnaciho úrovně společně s cenovými patterny velmi dobře konvergují a společně tak vytvářejí na trhu místa, kde s velkou pravděpodobností může dojít k cenové reverzi. Tato oblast se nazývá  Potential Reversal Zone ( PRZ = potencionální pásmo cenového obratu). Pokud se v této zóně cena v podstatě odrazí a okamžitě tuto zónu opouští, případně v ní setrvá jen krátkou dobu, jedná se o skutečně správně rozpoznanou PRZ. Důležitou součástí správného rozpoznání cenového obratu je také vyskyt typických svíčkových tvarů. Obvykle se jedná o reverzní svíčky jako DOJI, HAMMER apod., která nás mohou utvrdit ve správnosti rozhodnutí vstupu do investice.
Mezi základní upozornění, že se nejedná o ty správné PRZ patří následující typy varování: cenové mezery, uzavřený knot a abnormálně velké cenové rozsahy.

Cenové mezery (price gap):
Pro cenové mezery je poměrně obvyklá jejich přítomnost u vytvářející se či vytvořené PRZ. Jako cenový propad lze definovat takové chování ceny na trhu, kdy následující cena otevře nad předchozí close cenou. Tyto situace na trhu nejsou ničím neobvyklým a velmi často se objevují u trhů, které delší dobu nemají výraznější trend a cena se pohybuje v určitém rozmezí daném aktuálními supporty a resistencemi. Pokud se nám tento propad objeví v PRZ oblasti je třeba se mít na pozoru, neboť tyto cenové mezery indikují změnu nálady na trhu. Velmi často např. při detekování obratu ceny nahoru, dojde-li k tomuto hraničnímu zvýšení cenové úrovně, trh se na chvíli vyšplhá cenově ještě výše a poté nástává obvykle trvanlivější cenový pokles. Snažíme se tedy PRZ oblasti s výskytem takových signálů eliminovat.
 
Uzavřený knot (Tail closes)
Jedná se nám v podstatě o situace, kdy svíčka procházející PRZ oblastí uzavře bez viditelnějšího knotu. To prakticky znamená, že při rostoucí svíčce (rostoucí trh) nevidíme po uzavření její horní knot a při klesající svíčce (klesající trh) nevidíme její spodní knot. Tento úkaz nám napovídá, že není ještě ten správný čas pro investici na cenový obrat, neboť trh nám dává jasně najevo, že zvolený cenový směr na trhu jsou schopni býci (v případě rostoucího trhu) či medvědi (v případě klesajícího trhu) bezproblému udržet.  Právě přítomnost knotu na svíčce a jeho délka je nám schopna velmi dobře indikovat možnou sílu na trhu. Obecne totiž platí, že svíčka s malým tělem a delším horním knotem u rostoucího trendu reflektuje slábnoucí býčí vliv na trhu a naopak svíčka s malým tělem a delším spodním knotem u klesajícího trendu upozorňuje obchodníky na zmenšující se medvědí vliv na trhu a prozatimní neschopnost mědvědů posunout cenu ještě níže.

Abnormálně velký cenový rozsah (extreme price ranges)
V tomto případě se jedná o situace, kdy se cena najednou prudce vydá nahoru nebo dolů ,ale následující svíčka tento výrazný cenový směr nepotvrdí a skončí v opačném směru. Takové chování  na trhu značí jeho jistou vyčerpanost a můžeme se s tímto setkat např. odpoledne u některých trhů případně v mezidobích, kdy nejsou otevřeny příslušné finanční burzy, kterých se bezprostředně sledovaný měnový pár týká.

 
Co budeme využívat v meta traderu?
Na detekci harmonických patternů existuje spousta komerčních placených indikátorů, které se v podstatě liší jen v grafickém zpracování. Harmonické úrovně je možné zakreslovat i ručně, což je však velmi náročné, pokud se snažíme skloubit sledování více trhů najednou. Jedním z volně dostupných a velmi dobře zpracovaných nástrojů je „Harmonic patterns“, který jsme schopni si velmi jednoduše nainstalovat do našeho meta traderu. Tento indikátor automaticky hledá na trhu možné harmonické chování ceny a snaží se tedy průběžně zakreslovat úrovně, na kterých lze vstupovat na trh. Vysledek počínání tohoto indikátoru vídme ve formě zakreslených trojúhelníků případně sestav trojůhelníků. Zároveň se nám zobrazují i fibonnaciho úrovně pro detekovaný harmonický pattern a  můžeme tak velmi snadno vysledovat chování ceny, případně i zajímavé cenové úrovně, na kterých se cena zastavuje či se od nich odráží. Pokud cena prorazí definovanou oblast, automaticky se nám přidávají fibonnacciho úrovně ve směru, kde se cena vydala. Typické je např. chování ceny, která se odrazila od fibonnaciho úrovně 61,8 a pokračuje  v růstu dále až k úrovni 161,8, kde se zpětně odrazí směrem k poklesu. Indikátor nám tedy jako celek velmi dobře poslouží pro obchodování na základě price action. Při obchodování pomocí této metody tedy nevyužíváme jako hlavní nástroje oscilátory či jiné detektory cenových vstupů,  ale hledáme vstupy na trh na základě opakovatelného či chcete-li harmonického chování ceny.
Ještě než začnete tento indikátor používat, naučte se ručně zakreslovat jednoduché trojúhelníkové patterny do obchodního grafu a vyhledávejte na základě silných fibonnacciho úrovní vstupy na trh, viz metodika popsána níže!
Indikátor harmonic patterns a šablona ke stažení ZDE
 
Základem obchodování harmonických patternů je využití silných Fibonacciho úrovní resp. přechodů z těchto úrovní. Primární úrovně pro správný harmonický pattern jsou 0.618, 0.786, 1.27, 1.618. Další méně významné (sekundární)  úrovně jsou  0.382, 0.5,  1,  2,  2.24,  2.618, 3.14.

Problematiku harmonických patternů je důležité od základu pochopit a ne jen se slepě řídit pomocným indikátorem. Nejlepším způsobem jak začít, je obchodování jednoduchých Fibonnacciho projekcí na silných úrovních. První z nich je 0.618. Základní úvaha spočívá v tom, že si vyznačíme Fibonnaciho úrovně 0 až 100 a následně sledujeme korekci, která se přiblíží úrovni 61,8. Na této úrovni investujeme na růst či pokles ceny podle toho, který typ patternu zakreslíme.

V prvním případě si ukážeme investici PUT. Na trhu GBP/JPY jsme si našli maximum a minimum ceny, které bylo doposud vytvořené. To nám potvrzují i vytvořené supporty a resistence. Nyní sledujeme vývoj ceny až k úrovni 61,8. Po dosažení této úrovně můžeme po vytvoření resistence  očekávat korekci dolů právě na této úrovni. Zobchodního grafu uvedeného níže vidíme, že při vývoji ceny bylo možné využít i další fibonnaciho úroveň pro zainvestování a to 38,2. Neznamená to však, že by jste museli od začátku zakreslení patternu sedět u počítače a sledovat trh třeba 6 hodin. Tato metodologie samozřejmě funguje i v situaci, kdy začnete sledovat trh a takové zakreslení si provedete směrem do historie vývoje grafu. Lépe tak uvidíte, jestli se zrovna nechystá cena aktuálně dosáhnout některé ze silných fibonnacciho úrovní a tím pádem i šance na dobrou investici. Můžete tak sofistikovaněji predikovat vývoj ceny do budoucna.
Investice PUT

Investice PUT

Využití silných fibonnacciho úrovní pro vstup na trh

Obdobně postupujeme při vyhledávání investice CALL. Z obchodního grafu GBPCHF uvedeného níže je zřejmé, že trh po dosažení denního maxima ceny v čase cca 9:15, provádí velmi spolehlivě korekce směrem nahoru na fibonnacciho úrovni 61,8. Pokud tedy např. k takovému trhu přijdete v 10:00, je dobré si takovéto zakreslení provést. Rázem jsme schopni se na trhu daleko lépe orientovat ve svých úvahách o pohybu ceny a možných investicích. Další korekce a možný vstup do investice proběhnul o 2 hodiny později po zakreslené první investici.
Je dobré vysledovat s jakým tempem daný trh provádí rychlost korekce na silných fibbonnaciho úrovních. Podle toho se potom odvíjí také délka expirace opce, na kterou je ideální investovat resp. kterou je možné uvažovat za realisticky ziskovou. V našem ilustrovaném příkladě by v obou případech byly vyhovující expirační časy 20 minut a více.
Investice CALL

Investice CALL

Využití silných fibonnaciho úrovní pro vstup na trh

Vyzkoušet zakreslování těchto základních trojúhelníkových patternů si můžete na různých časových rozlišeních grafu, podle toho, jaká délka expirace opce je pro Vás více vyhovující. Poctivě natrénujte tyto jednoduché patterny, od kterých se poté odvíjí propracovanější "harmonické" patterny, se kterými budeme pracovat v příštím navazujícím díle, neboť problematika harmonických patternů je velice obsáhlá a je dobré do ní vstupovat pozvolna.


31. DÍL Harmonické patterny 2

V dnešním druhém díle zaměřeným na harmonické patterny si podrobně rozebereme komplexnější harmonické patterny a jejich funkčnost, čímž plynule navážeme na předchozí znalosti o základních trojúhelníkových patternech.
AB=CD pattern
 
Jak již samotný název napovídá, jedná se o pattern charakteristický 4-mi hlavními body. Opět nás budou zajímat situace, kdy dojde k pohybu ceny v rámci některé ze silných Fibonacciho úrovní, tzv. primárních čísel. Tyto jsou celkem čtyři  0,618 –> 0,786 – >1,279 – >1,618. Základem tohoto patternu je pohyb ceny ve vyznačeném směru.
 
Při býčím patternu se cena dostává z nejvyšší úrovně A do bodu B, zpětná korekce ceny do bodu C proběhne jen do Fibonacciho úrovně 61,8 anebo 78,6. Cena se tedy nevyšplhá zpět k Fibonacciho úrovni 100, za kterou je považována cena v bodě A. Následně cena pokračuje z bodu C do bodu D, který představuje další ze silných Fibonacciho úrovní a to konkrétně 127,0 anebo 161,8. V tomto případě se trh dostává do přeprodaného pásma a logicky tedy očekáváme obrat ceny na některé ze silných Fibonacciho úrovních.
 
Při medvědím patternu se cena dostává z nejnižší úrovně A do bodu B, zpětná korekce ceny do bodu C proběhne jen do Fibonacciho úrovně 61,8 anebo 78,6. Cena se tedy nevyšplhá zpět k Fibonacciho úrovni 100, za kterou je považována cena v bodě A. Následně cena pokračuje z bodu C do bodu D, který představuje další ze silných Fibonacciho úrovní a to konkrétně 127,0 anebo 161,8. V tomto případě se trh dostává do překoupeného pásma a logicky tedy očekáváme obrat ceny na některé ze silných Fibonacciho úrovních.
 
Při hledání obou typů patternů je nutné dodržet polohu hledaných bodů. Platí, že bod C nesmí přesáhnout úroveň bodu A. Stejně tak bod D nesmí přesáhnout úroveň B. V takovém případě se nejedná o harmonické patterny!

Pattern AB=CD

Pattern AB=CD

princip vyhledávání býčího a medvědího patternu AB=CD

Obecně platí pro určování silných obratových formací jednoduchá konvergenční tabulka, která ukazuje dosaženou Fibonacciho úroveň v bodě C a následně tomu odpovídající hodnotu silné Fibonnaciho úrovně na úsečce BC. Zní to možná velmi složitě, ale v podstatě má celá situace dva kroky. Nejprve zakreslíme Fibonacciho retracement (tedy onu úrovňovou mřížku) v rozsahu od bodu A do bodu B (bod B představuje úroveň 0 a bod A představuje úroveň 100). Po tomto zakreslení jsme schopni vysledovat, zda se nám na této mřížce rýsuje, některá ze silných korekcí na bodu C tzn., pokud najdeme korekci např. na úrovni 61.8, označíme tento úsek za bod C. Následně přecházíme k druhému kroku, kdy zakreslíme Fibonnaciho retracement mřížku od bodu B do bodu C. V tomto případě úroveň 0 odpovídá bodu C a úroveň 100 odpovídá bodu B. Vidíme tak naši cílovou potenciální úroveň, kde by se nejpravděpodobněji měla cena obrátit. V tomto případě se jedná o úroveň 161.8, viz tabulka níže. Zeleně vyznačené úrovně jsou ty nejsilnější. Při praktickém testování se ukázalo, že je možné tyto silné úrovně i kombinovat, např. korekce na 50.0 může velmi dobře korespondovat s obratem ceny na úrovni 127.0
Konvergence

Konvergence

konvergenční tabulka Fibonacciho úrovní při hledání AB=CD patternu

Možná si říkáte, proč bych se měl složitě učit zakreslování patternů ručně, když máme k dispozici indikátor harmonic pattern. A to je právě velká chyba mnoha obchodníků, že se spoléhají na indikátor, aniž by věděli, jakým způsobem pracuje. Nejsou pak schopni adekvátně vyhodnotit matoucí či falešné signály z trhu. Naučme se tedy společně základy teorie aplikovat v praxi v následujícím videu z kanálu CZTRADER si ukážeme jak správně zakreslovat patterny a podle čeho se orientovat.

Jiný pohled na patternovou strategii. Dalším způsobem jak velmi jednoduše využívat Fibonacciho retracement je analýza viditelného cenového vrcholu a cenového minima na trhu. Tímto způsobem se můžeme na trhu velmi rychle zorientovat a poměrně záhy najdeme i dobré investiční vstupy na trh. Velmi zajímavé se v tomto případě jeví využití obdobné metodiky patternu ABCD, ovšem v jednom kroce s dodržením párování silných úrovní. Tedy 61,8 versus 161,8 a také 78,6 versus 1,270. Jednoduchým zakreslením fibonacciho retracementu jsme schopni velmi dobře hledat obratové sekvence na trhu. Někteří z vás budou namítat, že takto si můžeme zakreslit mřížku kdekoliv tak, aby nám to zrovna pasovalo a jak tedy poznáme od které ceny uvažovat minimum a maximum. To je ale právě smysl tohoto zakreslování, nalézt takové úrovně, kde jsme schopni metodikou podle tabulky aplikovat. Pokud tedy provedeme např. první zakreslení a úrovně nám nesedí úplně optimálně, sledujeme další vývoj ceny, pokud cena vytvoří nové maximum, vyzkoušíme překreslit Fibonacciho retracement. Pokud začínáme vidět, že nám úrovně ABC začínají pasovat, zaměříme se na bod D, který by se měl utvářet na úrovni např. 161,8. Aktuálně vidíme, že cena třeba ještě nedostoupila této úrovně, ale postupně se k této úrovni blíží. Nesnažíme se nic urychlit a vytvářet si tak umělé domněnky, že při splnění ABC již musí automaticky nastat za chvíli  bod obratu D. Čekáme na vhodný okamžik k investici na obrat a snažíme se přidávat více signálu, které mohou naše rozhodnutí potvrdit. V prvé řadě je to vytvoření resistence při růstu ceny k úrovni 161,8. Jako resistence nám může posloužit i pivotní úroveň. Dalšími znaky toho, že cena se momentálně není schopna dostat výše, jsou dlouhé horní knoty na rostoucích svíčkách, pokud se toto opakuje na více svíčkách za sebou obvykle brzy nastane vyznačení resistence (indikátorem supports and resistances) a  trh otáčí svůj směr. Vidíme tedy, že lze obdobný přístup s ABCD patternem aplikovat i na jednoduchém Fibonacciho retracementu, viz grafy dole.

Býčí obrat

Býčí obrat

využití ABCD patternu při jednoduchém fibonacciho retracementu.
Medvědí obrat

Medvědí obrat

využití ABCD patternu při jednoduchém fibonacciho retracementu.


07. DÍL ODPRODEJ OPCE PŘED EXPIRACÍ

Odprodej opcí, představuje velmi zajímavou možnost jak minimalizovat své ztráty při investování. Tuto funkci samozřejmě TopOption i většina dalších seriózních brokerů umožňuje. Mnozí ze začínajících obchodníků o této možnosti však ani nevědí. A pokud o této funkci mají povědomí, nevědí, kde ji hledat.  Pojďme se nyní společně podívat, jaké částky můžeme obdržet při odprodeji opce. 


08. DÍL PRAKTIKY BROKERA ZOOMTRADER

V poslední době se na náš obrací stále více klientů, které broker Zoomtrader podvedl či se je právě snaží obrat o peníze. Momentálně se snažíme tyto situace společně s obchodníky řešit a v co největší míře jim pomoci. Je ovšem důležité si pro obchodování zvolit alespoň brokera regulovaného některým z dohlížecích institutů na finanční společnosti. Většina kyperských brokerů podléhá regulaci CySec. Solidní brokeři, kteří sídlí ve Velké Británii, podléhají regulaci FCA. Každá země má svůj dohlížečí institut. V české republice je to konkrétně ČNB. Aby mohl broker legálně poskytovat přeshraniční finanční služby u našeho, musí mít notifikaci od ČNB. Ovšem broker Zoomtrader, který má dle vyjádření ČNB aktuální sídlo v British Anguilla, nepodléhá žádné regulaci a nemá ani legální povolení od ČNB působit jako broker na binární opce u nás v ČR a je tedy velmi složité, pokud se s ním dostanete do problému, hledat konkrétní instituci, která by Vám mohla oficiálně s tímto brokerem pomoci. 
 


32. DÍL Harmonické Patterny 3


V dnešním navazujícím již 3. díle o harmonických patternech se společně zaměříme na identifikaci správně vytvořených patternu v grafu a zároveň si doplníme obchodní graf o ADX indikátor, který nám pomůže identifikovat sílu trendu na trhu. Z minulého dílu již známe základní AB=CD pattern, který jsme se učili ručně zakreslovat do obchodního grafu. Nyní si dospecifikujeme další variantu patternu, který můžeme i s pomocí indikátoru harmonic pattern detekovat.
 


33. DÍL Obchodujeme Touch Opce 


V dnešním díle z deníku binárníka se zaměříme na metodiku obchodování touch a no touch opcí, na které se prostřednictvím diskuzí a e-mailové komunikace velmi často ptáte.  Většina spolehlivějších brokerů tento druh binárních opcí nenabízí a pokud ano, tak jen v omezené míře. U nově recenzovného brokera Winner Option máme k dispozici tento druh opcí v podstatě po celý den a tak se nabízí možnost tento druh opcí využít rovněž ke svým ziskům.
 34. DÍL Harmonické Patterny 4


Při obchodních chatech v naší obchodní skupině CZTADER jsme velmi často narazili na problém, kdy cena utvořila PRICE ATION pattern ve formě dvojité odrazu od cenového dna či cenového vrcholu. Otázkou ovšem zůstává, jak poznat, kdy se růst ceny zastaví, případně jestli se jedná jen o falešný průraz, který se může v určitou dobu obrátit. Na tuto otázku se pokusíme společně nalézt odpověď v dnešním díle z deníku Binárníka věnovanému již po několikáté problematice harmonických patternů.

35. DÍL Falešné průrazy


V dnešním díle z Deníku Binárníka se společně podíváme podrobněji na problematiku falešných cenových průrazů na trhu při obchodování binárních opcí. V živém obchodování binárních opcí jsme již několikrát narazili na situaci, kdy cena neustále roste či klesá a to i navzdory správně vytvořeným harmonickým patternům či oscilačním ukazatelům v silně překoupeném či přeprodaném pásmu. Jak poznat ten správný moment obratu ceny, případně jak odhadnout budoucí korekci na trhu se budeme snažit diskutovat právě v tomto díle.


36. DÍL Obchodní Seance 3


V dnešním díle z Deníku binárníka navážeme na předchozí dva díly 26 a 29, které byly věnovány obchodním seancím a obchodním časům, které nám mohou naznačit, kdy lze očekávat vyšší obchodní objemy na trhu a tím pádem i vyšší volatilitu sledovaného trhu. Můžeme tak očekávat podstatně delší a výraznější korekce na trhu, které nám mohou pomoci k vyhledávání zajímavých investičních vstupů na trhu. Představíme si užitečný nástroj, který nás bude přehledně informovat o volatilitě na trhu respektive cenovém pohybu v závislosti na velkých investičních trzích.Nehledejte!

Nehledejte!

nehledejte zbytečné složitosti


REKLAMAKontakty:
cztrader.nolimit@seznam.cz

facebook: CZTRADERBINARY

CZTRADER

CZTRADER

Obchodní skupina, diskutujeme, chatujeme, sdílíme online zkušenosti.
Diskusní fórum

Diskusní fórum

Máte otázky, nevíte si rady, zeptejte se obchodníků na radu!
Źivé chaty

Źivé chaty

Informace o právě probíhajícím chatu naleznete vždy v naší obchodní skupině

RECENZE BROKERŮ


TOP PLATFORMY

V8Options

V8Options

Recenze brokera na binární opce V8Options
BinaryTilt

BinaryTilt

Recenze broker nová Zéland
STOCKPAIR

STOCKPAIR

Recenze brokera na binární opce Stockpair

OSTATNI PLATFORMY

TOPOPTION CZ

TOPOPTION CZ

Recenze brokera TopOption, broker s češtinou

Jsou tyto stránky pro Vás přínosné?

Ano, velmi dobré (2649 | 77%)
Ne, nejsou (125 | 4%)
Nevím (67 | 2%)
Skrill

Skrill

založení internetové peněženky zdarma
Registrace

Registrace

binární opce požádejte o materiály ke studiu

Veškeré obchodní značky, které jsou na tomto webu uvedeny, neslouží k poskytnutí finanční služby z naší strany. Nejsme obchodní zástupci těchto značek a jedná se pouze o uvedení zdroje informací, kde se lze o těchto obchodních značkách dozvědět více.
Obchodování na finančních trzích je vysoce rizikové a pokud se rozhodnete jako potencionální klienti využít služeb uvedených obchodních značek, důrazně si přečtěte podmíny a rizika, která Vám mohou hrozit během obchodování.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one